สีรุ้งคาร์แคร์ care care sisaket see rung rainbow colour

สีรุ้งคาร์แคร์
ที่อยู่ : 1542/24 ศรีสุมังค์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045612240
หมวด : รถยนต์-ล้าง อัดฉีด และขัดมัน

วังจันทร์ ร้านอาหารตามสั่ง ถ.ขุขันธ์ อ.เมืองศรีสะเกษ

อาหารตามสั่ง

 ผัดไทยกุ้งสด ถ.ขุขันธ์

 ผัดไทย ผัดไทยกุ้งสด
ส้มตำ
สุกี้

ตั้งอยู่ใกล้ๆร้านจรุงใจ


ant delivery sisaket

🐜 #ใครๆก็ใช้Ant #จ่ายแพงกว่าทำไม #ส่งฟรี #มีแอปเหมือนกัน 

     🥘 กว่า 180 ร้านอาหาร ใน App และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

🍴ทุกมื้อ ให้ Ant ดูแลน้าาาา โหลด กด สั่ง เลยยยย... ‼️

👉 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Ant Delivery 🐜 กดเลย 

    ❇️ ระบบ iOS : https://apps.apple.com/th/app/ant-delivery/id1515065863

    ❇️ ระบบ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antdeliveryapp.app

................................................................................

ติดต่อสอบถาม

TEL  : 062-685-3838  เจ้าหน้าที่การตลาด

           064-686-3451  Admin ประสานงานร้านค้า

#AntDeliveryศรีสะเกษ

#สั่งอาหารศรีสะเกษ

#fooddelivery

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ The governor of Sisaketรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 – ปัจจุบัน)
รายนาม

ปีที่ดำรงตำแหน่ง


53.นายวัฒนา พุฒิชาติ
1 ต.ค.62 ถึง ปัจจุบัน

52.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62

51.นายธวัช สุระบาล
29 มี.ค.59 ถึง 30 ก.ย.61

50.นายยุทธนา วิริยะกิตติ
2 ก.พ.58 ถึง 29 มี.ค.59

49.นายประทีป กีรติเรขา
29 ธ.ค. 2554 ถึง 1 ก.พ.58

48.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
1 ต.ต. 53 - 23 พ.ย.54

47.นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์
3 พ.ค. 2553 - 30 ก.ย. 53

46.นายระพี ผ่องบุพกิจ
18 พ.ค. 2552 - 2 พ.ค. 2553

45.นายเสนีย์ จิตตเกษม
1 ต.ค. 2550 - 17พ.ค.2552

44.นายก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล
30 เม.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2550

43.นายสันทัด จัตุชัย
1 ต.ค.2548 - 29 เม.ย. 2550

42.นายถนอม ส่งเสริม
1 ต.ค.2546 - 30 ก.ย.2548

41.นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี
1 ต.ค.2545 - 30 ต.ค.2546

40.นายสุจริต นันทมนตรี
23 เ.ม.ย. 2544 - 30 ก.ย.2545

39.นายโกสินทร์ เกษทอง
1 ต.ค.2542 - 22 เม.ย. 2544

38.นายพจน์ ใจมั่น
20 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2542

37.นายจิโรจน์ โชติพันธุ์
5 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2540

36.นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี
1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2536

35.ร.ต.สมจิตต์ จุลพงษ์
1 ต.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2535

34.นายธวัช โพธิสุนทร
1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2533

33.นายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ
1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2531

32.ร.ต.ดนัย เกตุสิริ (ร.น.)
1 เม.ย. 2524 - 30 ก.ย. 2528

31.นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ
14 ต.ค. 2521 - 31 มี.ค. 2524

30.นายกรี รอดคำดี
15 ต.ค. 2518 - 13 ต.ค. 2521

29.นายพิศาล มูลศาสตรสาทร
24 ต.ค. 2517 - 14 ต.ค. 2518

28.นายเชื้อ เพ็ชรช่อ
23 พ.ย. 2516 - 26 ก.ค. 2517

27.นายประมวล รังสิคุต
30 ก.ย. 2514 - 22 พ.ย. 2516

26.นายกำเกิง สุรการ
17 ก.ย. 2512 - 29 ก.ย. 2514

25.นายรังสรรค์ รังสิกุล
5 ก.ย. 2504 - 1 ส.ค. 2512

24.นายวรวิทย์ รังสิโยทัย
17 ก.พ. 2501 - 20 ก.ค. 2504

23.นายจาด อุรัสยะนันทน์
12 ก.ค. 2500 - 17 ก.พ. 2501

22.นายกิติ ยธการี
28 เม.ย. 2498 - 11 ก.ค. 2500

21.ขุนวัฒนานุรักษ์ (ประจักษ์ วงศ์รัตน์)
19 ก.ค. 2495 - 27 เม.ย. 2498

20.นายพินิต โพธิพันธ์
23 ก.พ. 2492 - 1 ก.ค. 2495

19.นายเติม ศิลปี
10 ก.ย. 2490 - 8 ก.พ.2492

18.นายศิริ วรนารถ
11 พ.ย. 2489 - 14 ส.ค. 2490

17.ขุนบำรุงรัตนบุรี (ปกรณ์ จูฑะพุทธิ)
24 ส.ค. 2488 - 18 ต.ค. 2489

16.นายชอบ ชัยประภา
9 ก.ย. 2485 - 10 ส.ค. 2488

15.หลวงปริวรรตวรจิตร (จันทร์ เจริญไชยา)
1 ม.ค. 2484 - 31 ส.ค. 2485

14.พระบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม ขนิษฐายนต์)
1 พ.ค. 2482 - 31 ธ.ค. 2483

13.พระศรีราชสงคราม (ศรีสุขวาที)
1 มิ.ย. 2481 - 31 ธ.ค. 2481

12.หลวงศรีราชรักษา (ผิว ชาศรีรัฐ)
10 พ.ค. 2478 - 31 พ.ค. 2481

11.อ.ท.พระศรีวิชัยบริบาล (สวัสดิ์ ปัทมดิลก)
15 พ.ค. 2473 - 30 เม.ย. 2478

10.อ.ม.ต.พระยาประชากิจกรจักร (ชุบ โอสถานนท์)
15 พ.ค. 2472 - 14 พ.ค. 2473

9.อ.ท.พระวิสุทธิราชรังสรรค์ (ใหญ่ บุญนาค)
1 ต.ค. 2465 - 30 เม.ย. 2472

8.อ.ท.พระยานครพระราม (สวัสดิ์ มหากายี)
25 เม.ย. 2465 - 30 ก.ย. 2465

7.อ.อ.พระยาวิเศษชัยชาญ (ชอุ่ม อมัตติรัตน์)
พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2465

6.อ.ท.พระภักดีศรีสุนทรราช (ดิศ โกมลบุตร)
พ.ศ. 2459 - พ.ศ. 2461


5.อ.ต.หม่อมเจ้าถูกถวิลสุขสวัสดิ์
พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2459

4.ร.อ.พระอินทร์ประสิทธิศร (เชื้อ ทองอุทัย)
พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2457

3.พระยาวิเศษสิงหนาท (ปิ๋ว บุญนาค)
พ.ศ. 2454 - พ.ศ. 2456

2.พระยาประชากิจ (ทับ มหาเปาระยะ)
พ.ศ. 2452 - พ.ศ. 2454

1.พระยาบำรุงบุรประจันทต์ (จันดี)
พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2452

ร้านกาแฟ BIG FM | coffee sisaket


ร้านกาแฟใจกลางเมืองศรีสะเกษ
820/27 ซอยกวงเฮง 1 Sisaket 33000
tel 093 365 5977
อ.เืมือง จ.ศรีสะเกษกาแฟที่ร้านช่วงนี้ -อ.พร้าว,จ.เชียงใหม่ Cherry / Candy / Creamy / Milk Choc -ผาฮี้,จ.เชียงราย Starfruit / pomelo /...

Posted by BIG FM on Saturday, November 28, 2020

คั่วอ่อนดื่มง่าย60บาทดำเย็นเมล็ดพิเศษ

Posted by BIG FM on Tuesday, December 1, 2020

รถเช่า ศรีสะเกษ | sisaket car for rent

***เวป SisaketToday.com ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการ****


***เวป SisaketToday.com ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการ****


รถเช่าศรีสะเกษ TEERA Car Rent
รถเช่าราคาเบาๆ นักศึกษาก็เช่าขับได้
ขับขี่สบายใจประกันภัยชั้น1ทุกคัน 😊
วิ่งกันยาวๆไม่จำกัดระยะทาง 🚗
🚘 Ford Fiesta 900 บาท
🚘 Mitsubishi 2014 Attrage 900 บาท
🚘 Mitsubishi Triton Single 900 บาท
🚘 Toyota Altis 1,100 บาท
🚘 Mazda2 elegance 1,100 บาท
🚘 Mitsubishi 2017 Attrage 1,100 บาท
🚘 Nissan Almera 1,200 บาท
🚘 Suzuki Swift 1,200 บาท
🚘 MG3 X 1,200 บาท
🚘 Toyota Yaris 1,200 บาท
🚘 Toyota Vios 1,200 บาท
🚘 Honda City 1,200 บาท
💵 มัดจำ 2,000 บาท 🚗 บริการรับส่งรถตลอด24ชั่วโมง
📝 ใช้แค่บัตรประชาชนและใบขับขี่
💚 ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน 💚 ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
☎️ 089-630-9980 💚Line id : teeranat1
📌 ธีระคาร์เร้นท์ ถนนศรีสะเกษ-อุบล ตรงข้ามโรงเรียนไกรภักดี ก่อนถึงโลตัสศรีสะเกษ
https://www.facebook.com/teeracarrent


***เวป SisaketToday.com ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการ**** 

New Ok Car Rent
(บริการรถเช่าจังหวัดศรีสะเกษ)
มี-รถยนต์ให้ท่านเลือกมากมายกว่า 20 คัน
-รถมอเตอร์ไซค์อีก 2 คัน
ราคาแสนถูกเริ่มต้นแค่วันละ 800 บาท
088 077 7576
 
 ร้านเราเปิดบริการทุกวัน 07.00-18.00น. หรือโทรจองสอบถามล่วงหน้าได้063-7733377 หรือแอดไลน์เบอร์เลยค่ะ😍😍😍
แอดไลน์ตามลิงค์นี้เลยนะค่ะ
https://lin.ee/4NUjJjK***เวป SisaketToday.com ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการ****

รถเช่าราคาเบาๆ นักศึกษาก็เช่าขับได้ ขับขี่สบายใจประกันภัยชั้น1ทุกคัน 😊 วิ่งกันยาวๆไม่จำกัดระยะทาง 🚗 🚘 Ford Fiesta 900...

Posted by รถเช่าศรีสะเกษ TEERA Car Rent on Monday, October 26, 2020