หอพักหญิงนาฏยา ดาวแก้ว

หอพักหญิงนาฏยา ดาวแก้ว

ที่อยู่ 118/78 หมู่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โทร 0801976174