ธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดศรีสะเกษ sisaket kungthai bank address phone


ศรีสะเกษ

ชื่อสาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

สาขากันทรลักษ์

734 หมู่ที่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ น้ำอ้อม
อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

(045)661005

(045)661730

สาขาขุนหาญ

16 หมู่ 6 ถ.ขุนหาญ - ศรีสะเกษ สิ
อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

(045)612524

(045)679044

สาขาย่อย
ถนนเทพา

118/1 - 2 ถ.เทพา เมืองเหนือ
อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000

(045)622870 - 2

(045)622873

สาขาศรีสะเกษ

0999/9 ถ.ขุนขันธ์ เมืองใต้
อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000

(045)612537
045-611558
045-611115

(045)613204

สาขาอุทุมพรพิสัย

598 หมู่ 7 ถ.ประชานิมิต กำแพง
อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120

(045)691200

(045)691198