ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ 

เบอร์โทรศัพท์ : 045-620708-9   045 622 596