ทำเนียบหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ | sisaket organization address phone number

 สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ถ.เทพา อ.เมืองฯ

จ.ศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612919ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่อยู่ : 53 หมู่ 7 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-916659

อีเมล์ : srisak1@doa.go.th

เวปไซต์ : sisakethort@yahoo.com


สำนักงานเทศบาลตำบลโคกจาน

ที่อยู่ :  หมู่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-910641 , 045-615162

อีเมล์ : obtkokjan@yahoo.com

เวปไซต์ : http://www.kokjan.org/


สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำ

ที่อยู่ : ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-821036
สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์

ที่อยู่ : "หมู่ 7 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33220"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-689321


เวปไซต์ : http://www.nmt.or.th/sisaket/buengbun


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224

ที่อยู่ : ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-661490
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ชั้น 2

ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611454

อีเมล์ : Isoc5112.11@isoc.thaigov.netการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "228 หมู่ 7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-911202 ,045-911214 ,045-911201

อีเมล์ : peassk2552@gmail.com

เวปไซต์ : www.peane.com/sisaket


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก

ที่อยู่ : ตู้ ปณ. 7 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150

เบอร์โทรศัพท์ : 045-821405
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

ที่อยู่ : อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : -
แขวงการทางศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพธิ์

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616669, 045-611535

อีเมล์ : doh751@doh.go.th

เวปไซต์ : www.doh.go.th


โครงการชลประทานศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 102 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์ : 045-617640, 045-612911

อีเมล์ : sisaket_rid@yahoo.com

เวปไซต์ : http://ridceo.rid.go.th/srisakets


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล

ที่อยู่ : ตู้ ปณ.16 อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ : 045-821123
ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนอนันตภักดี ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-635755

อีเมล์ : qssr_sri@dld.go.th

เวปไซต์ : www.dld.go.th


ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ที่อยู่ : ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818025

อีเมล์ : phusing_imm@hotmail.comตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612887 ,045-611555

อีเมล์ : sisaket@police.go.th

เวปไซต์ : http://www.sisaket.police.go.th


ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถนนเทพา อ.เมืองฯ

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611591 045-613977
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "102 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611425, 045-612421


เวปไซต์ : http://www.thailandpost.com


ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ที่อยู่ : ตู้ ปณ. 14 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818021
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

ที่อยู่ : ถนนอนันตภักดี อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-661422

อีเมล์ : kantharalak_city@hotmail.comที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์

ที่อยู่ : ถนนประชารังสฤษดิ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-651008
ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์

ที่อยู่ : ถนนไกรภักดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-671004


เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php


ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ

ที่อยู่ : "ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่

จังหวัดศรีสะเกษ 33170"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-679216


เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php


ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง

ที่อยู่ : "หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง

จังหวัดศรีสะเกษ 33130"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-609043
ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ

ที่อยู่ : อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

เบอร์โทรศัพท์ : 045-659015
ที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์

ที่อยู่ : อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33220

เบอร์โทรศัพท์ : 045-689055
ที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์

ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์ : 045-605152
ที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่

ที่อยู่ : ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240

เบอร์โทรศัพท์ : 045-677080

อีเมล์ : http://www.amphoe.com/menu.php

เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php


ที่ว่าการอำเภอพยุห์

ที่อยู่ : อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230

เบอร์โทรศัพท์ : 045-607133
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

ที่อยู่ : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 045-604057
ที่ว่าการอำเภอไพรบึง

ที่อยู่ : อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180

เบอร์โทรศัพท์ : 045-675095


เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php


ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์

ที่อยู่ : 045-608151,045-608152

เบอร์โทรศัพท์ : -
ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์

ที่อยู่ : อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 045-603079
ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ

ที่อยู่ : ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611069 ,045-612866
ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย

ที่อยู่ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 045-687034

อีเมล์ : http://www.yangchum.com/

เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php


ที่ว่าการอำเภอราษีไศล

ที่อยู่ : ถนนบริหาร อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ : 045-682366 ,045-681015
ที่ว่าการอำเภอวังหิน

ที่อยู่ : อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270

เบอร์โทรศัพท์ : 045-606121
ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ

ที่อยู่ : "ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อำเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ 33240"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-677080


เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php


ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด

ที่อยู่ : "หมู่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด

จังหวัดศรีสะเกษ 33160"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-668119
ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน

ที่อยู่ : "ถนนศรีสะเกษ - สุรินทร์ อำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ 33210"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-699051 ,045-699055


เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php


ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย

ที่อยู่ : "ถนนสุขาภิบาล อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-691854 ,045-691526

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : ถ.ศรีวิเศษ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611367
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : "1059/7 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-911222-3 ,045-911169, 045-911163, 045-814648, 045-643189,045-911199


เวปไซต์ : www.tot.co.th


บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "1291/5-6 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-617834
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ สำนักชลประทานที่ 8

ที่อยู่ : "หมู่ 10 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-821134
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-643608-9 ,045-643600-5


เวปไซต์ : www.sskru.ac.th


มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616447 ,045-616448, 045-617844


เวปไซต์ : www.sisaket.ru.ac.th


มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์

ที่อยู่ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612821
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "12/50 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611585


เวปไซต์ : www.sisaketprison.go.th


เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์

ที่อยู่ : "360 หมู่ 17 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-810656 ,045-810654
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "0859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611503 ,045-617808 ,045-643876


เวปไซต์ : http://www.sskh.moph.go.th


โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "74 หมู่ 10 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616391

อีเมล์ : sskss_2541@hotmail.comโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

ที่อยู่ : "170 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612433


เวปไซต์ : http://kraipakdee.school.in.th/


โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "1477/11 ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-613072
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

ที่อยู่ : ถนนชัยสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612904
โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"

ที่อยู่ : "772 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612257

อีเมล์ : school_t2@hotmail.com

เวปไซต์ : www.tasaban2sk.com


โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121)

ที่อยู่ : ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612379
โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง

ที่อยู่ : "ถนนวิจิตรนคร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612378
โรงเรียนมารีวิทยา

ที่อยู่ : "ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611720
โรงเรียนมิ่งเมือง

ที่อยู่ : ถนนวิจิตรนคร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612378


เวปไซต์ : www.mingmuang.school.in.th


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-615940

อีเมล์ : rpg29ssk@hotmail.com

เวปไซต์ : http://rpg29.school.in.th


โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ที่อยู่ : "ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-620156


เวปไซต์ : http://www.wlwssk.com


โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

ที่อยู่ : "63 หมู่ 8 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-622447


เวปไซต์ : http://www.skbac.ac.th


โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ที่อยู่ : "ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612611

อีเมล์ : info@skw.ac.th

เวปไซต์ : www.skw.ac.th


โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ที่อยู่ : "879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612868

อีเมล์ : streesisiket@gmail.com

เวปไซต์ : www.ssk.ac.th ,


โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

ที่อยู่ : "ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-614001


เวปไซต์ : http://siriket.school.in.th


โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

ที่อยู่ : ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612730
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "998/37 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612371, 045-643655, 045-611529, 045-643654

อีเมล์ : anubansisaket@obe.go.thวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

ที่อยู่ : "82 หมู่ 1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110 "

เบอร์โทรศัพท์ : 045-811050-2
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

ที่อยู่ : "153 หมู่ 8 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-637411

อีเมล์ : Khunhan.si@chaiyo.com

เวปไซต์ : http://www.khicec.in.th


วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "358 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611991


เวปไซต์ : www.sicc.ac.th


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "90 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612934

อีเมล์ : scat543@hotmail.com

เวปไซต์ : http://www.sskcat.ac.th/


วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ที่อยู่ : "เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-อุบล ตำบลโพธิ์

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-617971


เวปไซต์ : http://www.ckc.ac.th/index.php


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "319 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612886


เวปไซต์ : www.ssktc.ac.th


วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "65 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611899


เวปไซต์ : http://www.skpc.ac.th


ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ที่อยู่ : อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-810667-9
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกศ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612629, 045-613442

อีเมล์ : sisaket_court@yahoo.com

เวปไซต์ : http://www.judiciary.go.th/sskc


ศาลจังหวัดศรีสะเกษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ที่อยู่ : "320 หมู่ 5 ถนนวิเศษภักดี ตำบลหนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616773 , 045-614309


เวปไซต์ : http://www.sskjc.coj.go.th


ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "อาคารพลศึกษาวีสมหมาย ถนนทองมาก

ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-633327

อีเมล์ : sisaket@sat.or.th ,wirachat@sa

เวปไซต์ : http://www.sat.or.th/sisaket


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-617401 ,045-644232

อีเมล์ : sskspecial@hotmail.com

เวปไซต์ : http://www.school.obec.go.th/ssk327


ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

(ศตส.จ.ศก.)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ถนนเทพา อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616186
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612877

อีเมล์ : C.teera@hotmail.comศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์

ที่อยู่ : "ตู้ ปณ. 99 ปจ.ศรีสะเกษ 33000 ตำบลห้วยตึ๊กชู

อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-814599 ,045-608119
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "320 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864-6


เวปไซต์ : http://home.dsd.go.th/sisaket


ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 54 จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "499 หมู่ 9 ถนนศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612043
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612402

อีเมล์ : srisak1@doa.go.th

เวปไซต์ : sisakethort@yahoo.com


ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "203 หมู่ 9 ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611218
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : ตู้ ปณ. 8 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-916553
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "43/10-11 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616734

อีเมล์ : djop33@yahoo.comสถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่

ที่อยู่ : "96 หมู่ 7 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-630661

อีเมล์ : preuyai@dsdw.go.th

เวปไซต์ : www.preuyaihome.com


สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612500
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์

ที่อยู่ : อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-661486
สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์

ที่อยู่ : "620 หมู่ 5 ถนนอนันตภักดี ตำบลน้ำอ้อม

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-661423


เวปไซต์ : http://Kantharalak.sisaket.police.go.th


สถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์

ที่อยู่ : "9 หมู่ 2 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ 33130"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-651258


เวปไซต์ : http://Kanthararom.sisaket.police.go.th


สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์

ที่อยู่ : "ถนนไกรภักดี หมู่ 6 ตำบลห้วยเหนือ

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-671009


เวปไซต์ : http://khukhansisaketpolice.go.th


สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง

ที่อยู่ : "หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง

จังหวัดศรีสะเกษ 33130"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-609041

อีเมล์ : nkpolice191@sanook.com

เวปไซต์ : http://www.sisaket.police.go.th/namklieng


สถานีตำรวจภูธรโนนคูณ

ที่อยู่ : "หมู่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33250"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-659003

อีเมล์ : nonkhon_police@hotmail.com

เวปไซต์ : http://www.sisaket.police.go.th/nonkhun


สถานีตำรวจภูธรบึงบูรพ์

ที่อยู่ : "60 หมู่ 7 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33220"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-689064
สถานีตำรวจภูธรเบญจลักษ์

ที่อยู่ : "หมู่ 7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33100"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-605155
สถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่

ที่อยู่ : อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์ : 045-697098
สถานีตำรวจภูธรพยุห์

ที่อยู่ : "170 ถ.พยุห์-ขุนหาญ หมู่ 2 ตำบลพยุห์

อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-607128
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ

ที่อยู่ : "170 ถ.พยุห์-ขุนหาญ หมู่ 2 ตำบลพยุห์

อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-607128


เวปไซต์ : http://phosisuwan.sisaket.police.go.th


สถานีตำรวจภูธรไพรบึง

ที่อยู่ : "หมู่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ 33180"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-675018

อีเมล์ : psk_pribueng@hotmail.comสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์

ที่อยู่ : "113 หมู่ 11 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-608148

อีเมล์ : phusingpol@hotmail.comสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทร์

ที่อยู่ : "หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-603070
สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612690


เวปไซต์ : http://www.sisaket.police.go.th/muang/


สถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย

ที่อยู่ : "271 หมู่ 10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย

จังหวัดศรีสะเกษ 33190"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-687059

อีเมล์ : polycn_ssk@hotmail.comสถานีตำรวจภูธรราษีไศล

ที่อยู่ : "504 ถนนรัฐประชา ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ 33160"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-681240

อีเมล์ : rasipolice@hotmail.com

เวปไซต์ : http://rasisalai.sisaket.police.go.th/


สถานีตำรวจภูธรวังหิน

ที่อยู่ : "180 หมู่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน

จังหวัดศรีสะเกษ 33270"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-606092
สถานีตำรวจภูธรศรีรัตนะ

ที่อยู่ : "หมู่ 13 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลศรีแก้ว

อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-677018
สถานีตำรวจภูธรศิลาลาด

ที่อยู่ : 133 หมู่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิ

เบอร์โทรศัพท์ : 045-668191
สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

ที่อยู่ : "220 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ 33210"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-699089
สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย

ที่อยู่ : "91 หมู่ 7 ถนนเทศบาล ตำบลกำแพง

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-691573
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดศรีสะเก

ที่อยู่ : "148 ถนนหลักเมือง หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-613359

อีเมล์ : Ntepsuwan@yahoo.comสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611866, 045-814642

อีเมล์ : ssk01@ldd.go.th

เวปไซต์ : http://www.ldd.go.th


สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-643807
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์

ที่อยู่ : "ตู้ ปณ. 10 ปทจ.ขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818021
สถานีไฟฟ้าแรงสูงศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "444 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611772
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612507

อีเมล์ : lssr_sri@dld.go.th

เวปไซต์ : www.dld.go.th/lssr_sri


สถานีวิทยุ จส. 6 ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "1543/23 ถนนศรีสุมังค์ ตำบลเมืองใต้

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612661
สถานีวิทยุ อสมท ศรีสะเกษ (F.M. 95.0 MHz)

ที่อยู่ : "179 หมู่ 5 ตำบลซำ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612499

อีเมล์ : fm-sisaket@hotmail.com

เวปไซต์ : http://www.mcot.net


สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ

ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612530

อีเมล์ : S48409@metnet.tmd.go.thสถาบันการพลพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "771 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616911, 045-612645


เวปไซต์ : http://www.ipessk.ac.th


สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 ถนนเทพา

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-622923

อีเมล์ : moac_ssk@yahoo.com

เวปไซต์ : www.moac-info.net


สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "1579 / 4 ถนนศรีสุมังค์ ตำบลเมืองใต้

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-620333

อีเมล์ : office@ftisk.com , mayya_bua@h

เวปไซต์ : www.ftisk.com


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "1561/2 ถนนศรีสุมังค์ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612888 ,045-612929

อีเมล์ : pktourkaewssk@hotmail.comสำนักงาน คปภ.จ.ศรีสะเกษ)

ที่อยู่ : "0428 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-622558

อีเมล์ : koonnasakb@oic.or.th

เวปไซต์ : http://www.netcolony.com/sisaket_oic/1186.htm


สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 (หลังเก่า)

ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-613717, 045-622714
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "303/21 - 22 ถนนศรีสะเกษ - ขุขันธ์

ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-617828

อีเมล์ : orfsis1@rubber.co.th

เวปไซต์ : www.rubber.co.th/sisaket


สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 0428/4 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616271


เวปไซต์ : http://www.dit.go.th/sisaket


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "399 หมู่ 5 ถนนกสิกรรม อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616308 ,045-611840

อีเมล์ : sisaket@mots.go.th

เวปไซต์ : http://sisaket.mots.go.th


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ที่อยู่ : ถนนกสิกรรม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-622028,045-611414

อีเมล์ : sisaket@alro.go.thสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612511 ,045-622540
สำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอกันทรลักษ์

ที่อยู่ : อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-810711
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "287 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-617420

อีเมล์ : sisaket@dlt.go.th

เวปไซต์ : www.geocities.com/dltssk/


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ที่อยู่ : "360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611818 ,045-612366

อีเมล์ : sisaket1@obec.go.th

เวปไซต์ : www.sisaketedu1.go.th


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ที่อยู่ : "ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-692080 ,045-691608 ,045-692043 ,045-691533


เวปไซต์ : http://osea2.go.th


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ที่อยู่ : "69 หมู่ 8 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-671667 , 045-671259

อีเมล์ : sisaket3@windowslive.com

เวปไซต์ : http://www.ssk3.obec.go.th/


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ที่อยู่ : "หมู่ 5 ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-661432, 045-663076, 045-663075 ,045-663077,045-663078,045-633211

อีเมล์ : ssk4@obec.go.th

เวปไซต์ : www.sskedu4.go.th


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "8 หมู่ 10 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616205-6

อีเมล์ : sisaket@ect.go.th

เวปไซต์ : http://www.sisaket.ect.go.th


สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611575

อีเมล์ : ssk@cgd.go.th

เวปไซต์ : http://klang.cgd.go.th/ssk


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "350 / 7 หมู่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-613187 ,045-643782

อีเมล์ : sisaket@probation.go.th

เวปไซต์ : http://www.probation.go.th/sisaket/


สำนักงานเคหะชุมชนศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "500 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง กิโลเมตรที่ 6 ต.หนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-644535-8

อีเมล์ : sisaket@nha.co.th

เวปไซต์ : http://www.nha.co.th


สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 ถนนเทพา อำเภอเมืองฯ

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612581 045-611139

อีเมล์ : sisaket@moi.go.th

เวปไซต์ : www.sisaket.go.th


สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "367 / 47 หมู่ 5 ถนนโชติพันธ์ ตำบลหนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-631482-3

อีเมล์ : ssk@doe.go.th

เวปไซต์ : www.doe.go.th/sisaket


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเก

ที่อยู่ : "2/4 หมู่ 6 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611869

อีเมล์ : CADSK@CAD.go.th

เวปไซต์ : http://www.sisaket.cat.co.th


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ที่อยู่ : "95 / 4 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-643091 ,045-611988, 045-612667

อีเมล์ : sisaket.o@mail.go.th

เวปไซต์ : http://www.sisaket.mnre.go.th


สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสรีสะเกษ

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถนนเทพา อ.เมืองฯ

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-613786


เวปไซต์ : www.sisaketlocal.com


สำนักงานทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "45 หมู่ 2 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611565

อีเมล์ : sisaket@dor.go.th

เวปไซต์ : www.dorsisaket.go.th


สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045- 612600

อีเมล์ : sisaket@dol.co.thสำนักงานเทศบาลตำบลกระหวัน

ที่อยู่ : " ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-674603
สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรอม

ที่อยู่ : "หมู่ 1 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818066 ,045-673016

อีเมล์ : oomjai_th@hotmail.comสำนักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์

ที่อยู่ : ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-651221
สำนักงานเทศบาลตำบลขุนหาญ

ที่อยู่ : "หมู่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-637172

อีเมล์ : khunhanmunucipal@hotmail.com

เวปไซต์ : www.muangkhun.th.gs


สำนักงานเทศบาลตำบลตะดอบ

ที่อยู่ : ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616373
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง

ที่อยู่ : " หมู่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-637207
สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง

ที่อยู่ : " 60 หมู่ 11 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน

จังหวัดศรีสะเกษ 33270"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-601590

อีเมล์ : busung1.ssk@localict.com

เวปไซต์ : http://busung.ssk.localict.com/


สำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่

ที่อยู่ : อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์ : 045-697381
สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

ที่อยู่ : "48/4-5 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์

ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-607130
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

ที่อยู่ : " ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-665055
สำนักงานเทศบาลตำบลไพรบึง

ที่อยู่ : อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180

เบอร์โทรศัพท์ : 045-675112
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง

ที่อยู่ : "ถนนมหาชนะชัย ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ 33160"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-681215
สำนักงานเทศบาลตำบลยางชุมน้อย

ที่อยู่ : อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190

เบอร์โทรศัพท์ : 045-687301
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีรัตนะ

ที่อยู่ : " ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ 33240"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-677087
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่

ที่อยู่ : " หมู่ 12 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-691030

อีเมล์ : 6331004@thailocaladmin.go.th

เวปไซต์ : http://www.srakampangyai.th.gs


สำนักงานเทศบาลตำบลสวนกล้วย

ที่อยู่ : " ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818015-6
สำนักงานเทศบาลตำบลสิ

ที่อยู่ : "หมู่ 7 ถนนขุนหาญ - กันทรลักษ์ ตำบลสิ

อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-637171


เวปไซต์ : http://www.optsi.th.gs/


สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทับทัน

ที่อยู่ : "306 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ 33210"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-699149

อีเมล์ : huaythapthancity@hotmail.com

เวปไซต์ : http://www.huaithapthan.com


สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเหนือ

ที่อยู่ : "ถนนไกรภักดี ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-671022 ,045-671377


เวปไซต์ : www.huaynuamu.com


สำนักงานเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

ที่อยู่ : "111 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกำแพง

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-691692
สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ที่อยู่ : อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-663481
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "987/39 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-620211-4

อีเมล์ : musisaket@hotmail.com

เวปไซต์ : www.musisaket.net


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ถนนเทพา

ตำบลเมองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611571

อีเมล์ : rtssk@treasury.go.th

เวปไซต์ : www.treasury.go.th/webprovince/sisaket


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "95/7 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-613186

อีเมล์ : led20301@led.go.th

เวปไซต์ : www.led.go.th


สำนักงานบำรุงทางศรีสะเกษที่ 2

ที่อยู่ : "499 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-810295 ,045-810293

อีเมล์ : doh6363@doh.go.thสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "350/8 ถนนโชติพันธ์ หมู่ 5 ตำบลหนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-631068-9
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ถนนเทพา

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-622082

อีเมล์ : pr_sk2@hotmail.com

เวปไซต์ : http://province.prd.go.th/sisaket


สำนักงานประปาศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "10/32 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611475
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 6 ตำบลหนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611939

อีเมล์ : fpo-sisaket@dof.in.th

เวปไซต์ : www.sisaket.go.th


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเก

ที่อยู่ : "356 หมู่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612928

อีเมล์ : pvlo_sri@dld.go.th

เวปไซต์ : http://www.dld.go.th/pvlo_sri


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 (หลังเก่า) ถนนเทพา อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-617956-8


เวปไซต์ : www.disaster.go.th


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 (หลังเก่า)

ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-622645-6

อีเมล์ : sat-non@hotmail.com

เวปไซต์ : http://intranet.m-culture.go.th/sisaket


สำนักงานพลังงานพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ถนนเทพา

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-643953


เวปไซต์ : www.energy-ssk@hotmail.com


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611465

อีเมล์ : khead45@hotmail.com

เวปไซต์ : http://cddweb.cdd.go.th/sisaket/


สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "0428/4 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-614063

อีเมล์ : sisaket@dbd.go.th

เวปไซต์ : www.dbd.go.th


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ถนนเทพา

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-622039 , 045-612817

อีเมล์ : sisaket@m-society.go.th

เวปไซต์ : www.sisaket.m-society.go.th


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "0428 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611485

อีเมล์ : sk_ops@moc.go.th

เวปไซต์ : http://pcoc.moc.go.th/pcocsys/module.aspx?pv=33


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ชั้น 1

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-643657-8
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 999 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-814589

อีเมล์ : Sisaket@dpt.go.thสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ชั้น 2)ถนนเทพา

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-614061, 045-622071

อีเมล์ : sisaket@mol.go.th

เวปไซต์ : www.labour.sisaket.org


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "อาคารศาลาประชาคม ถนนเทพา อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-617811

อีเมล์ : sisaket@m-culture.go.th

เวปไซต์ : http://intranet.m-culture.go.th/sisaket


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "350 หมู่ 5 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612601

อีเมล์ : Sisaket@nfe.go.th

เวปไซต์ : http://srisaket.nfe.go.th


สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษหลังใหม่ ชั้น 2 ถนนเทพา

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612754

อีเมล์ : sisaket@nso.go.th

เวปไซต์ : www.sisaket@nso.go.th


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "สี่แยกไฟแดงสะพานขาว ถนนกสิกรรม

ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612689 , 045-617657

อีเมล์ : sisaket@excise.go.th

เวปไซต์ : http://sisaket.excise.go.th


สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "97 ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612727 , 045-613520-102, 045-613520-305

อีเมล์ : sisaket@rd.go.th

เวปไซต์ : www.rd.go.th


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ถนนเทพา

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612524, 045-612569

อีเมล์ : sk@labour.go.thสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "18 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.หนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616226 ,045-633446

อีเมล์ : cpd_sisaket@cpd.go.th

เวปไซต์ : http://webhost.cpd.go.th/sisaket/


สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด

ที่อยู่ : "เลขที่ 6 หมู่ 9 ตำบลหนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612285 ,045-631153

อีเมล์ : sarn.so@chaiyo.com

เวปไซต์ : http://www.sskco-op.com


สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถนนเทพา

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612561

อีเมล์ : sadsadesisaket@hotmail.comสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616040-6

อีเมล์ : ssko2007@hotmail.com

เวปไซต์ : www.ssko.moph.go.th


สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "9 ชั้น 1 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-613874 , 045-617168 ,045-613214

อีเมล์ : sisaket-ju@ago.go.th

เวปไซต์ : www.sisa-ju@ago.go.th


สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

ที่อยู่ : " กม.54 ถนนศรีสะเกษ- กันทรลักษ์ ตำบลกระแซง

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-810672
สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "9 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612826

อีเมล์ : sisaket@ago.go.th

เวปไซต์ : www.sisa.ago.go.th


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "369 หมู่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-612503

อีเมล์ : moi_sisaket@industry.go.th

เวปไซต์ : http://www.industry.go.th/ops/pio/sisaket/page/hom


หน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-613124 ,045-611525
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23

ที่อยู่ : "188 หมู่ 5 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-661443 ,045-661229

อีเมล์ : BLACKARME_TP23@hotmail.comหน่วยประสานงานชายแดยไทย - กัมพูชา ประจำพื้นที่ 1

ที่อยู่ : "ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต บ้านน้ำเย็น ต.เมือง

อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-663145
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ที่อยู่ : "108 หมู่ 2 บ้านส้มป่อย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-919849
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "131 ถนนปลัดมณฑล อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000 "

เบอร์โทรศัพท์ : 045-613022

อีเมล์ : sisaketpcc@gmail.com

เวปไซต์ : www.sisaketechamder.com


หอการค้าไทย

ที่อยู่ : "1492/1-3 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611711

อีเมล์ : virarut@yahoo.com

เวปไซต์ : www.sisaket.com


ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : "ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-615952

อีเมล์ : Janchay.tanta@hotmail.comองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 045-611856 ,045-611574 ,045-611131

อีเมล์ : pao-sisaket@hotmail.com

เวปไซต์ : www.pao-sisaket.go.th


องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

ที่อยู่ : " ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-635616


เวปไซต์ : http://www.krachang.info/


องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ที่อยู่ : ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-674607
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง

ที่อยู่ : " ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ 33210"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818017
องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

ที่อยู่ : ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-673416
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

ที่อยู่ : " ตำบลก้านเหลือ อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-692750
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

ที่อยู่ : " หมู่ 9 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-638191
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม

ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย

จังหวัดศรีสะเกษ 33190"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-914117
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา

ที่อยู่ : " หมู่ 15 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9996497
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์ : 045-910851


เวปไซต์ : www.tumbonku.com


องค์การบริหารส่วนตำบลขนุน

ที่อยู่ : " หมู่ 14 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-614729

อีเมล์ : khanoon1.ssk@localict.com

เวปไซต์ : http://khanoon.ssk.localict.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง

ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818088
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ

ที่อยู่ : " หมู่ 9 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-674615
องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-655110


เวปไซต์ : http://www.tambonkoen.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลแข้

ที่อยู่ : "หมู่ 1 ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-614867
องค์การบริหารส่วนตำบลแขม

ที่อยู่ : " หมู่ 10 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-602171

อีเมล์ : tambonkham@gmail.com

เวปไซต์ : http://kham.igetweb.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง

ที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4566-8120

อีเมล์ : krikring1.ssk@localict.com

เวปไซต์ : http://krikring.ssk.localict.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม

ที่อยู่ : "หมู่ 12 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย

จังหวัดศรีสะเกษ 33190"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-687505
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ที่อยู่ : " 98 หมู่ 9 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ 33130"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-651488


เวปไซต์ : http://www.kamniam.com/default.asp


องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด

ที่อยู่ : " หมู่ 5 ตำบลคูซอด อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-913144
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ

ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-650833

อีเมล์ : chayada_ting@yahoo.com

เวปไซต์ : http://www.khoob1.th.gs/


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่อยู่ : ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 086-4682546
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

ที่อยู่ : ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-685259
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหล่าม

ที่อยู่ : อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 086-4682427
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง

ที่อยู่ : "หมู่ 8 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818043

อีเมล์ : sit42@thaimail.comองค์การบริหารส่วนตำบลจาน

ที่อยู่ : " หมู่ 4 ตำบลจาน อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-649618

อีเมล์ : abt_jarn@hotmail.com

เวปไซต์ : http://www.geocities.com/abt_jarn


องค์การบริหารส่วนตำบลจาน

ที่อยู่ : " ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ 33130"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-915444-5
องค์การบริหารส่วนตำบลจานแสนไชย

ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ 33210"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818017
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-605380

อีเมล์ : 6330401@thailocaladmin.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ 33160"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-600601 ,045-600901
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

ที่อยู่ : ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ : 045-600356
องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

ที่อยู่ : ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818011
องค์การบริหารส่วนตำบลชำ

ที่อยู่ : " 125 หมู่ 3 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-660727

อีเมล์ : chum6te@thaimail.com

เวปไซต์ : http://chum.6te.net/


องค์การบริหารส่วนตำบลซำ

ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-615904
องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

ที่อยู่ : ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่

ที่อยู่ : " หมู่ 11 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน

จังหวัดศรีสะเกษ 33270"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-606117
องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด

ที่อยู่ : " ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-685174
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ที่อยู่ : " หมู่ 8 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ 33160"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-918830


เวปไซต์ : www.obtdan.th.gs


องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ที่อยู่ : อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180

เบอร์โทรศัพท์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่

ที่อยู่ : ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-636308
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่

ที่อยู่ : ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่

ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์ : 045-601604
องค์การบริหารส่วนตำบลโดด

ที่อยู่ : 59 หมู่ 13 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 045-604123 ,045-604060

อีเมล์ : abt.dod@thaimail.com

เวปไซต์ : www.dodlocal.com


องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

ที่อยู่ : "หมู่ 11 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-650827
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-650800
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ที่อยู่ : "หมู่ 12 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-674634

อีเมล์ : Takeanboy@hotmail.comh

เวปไซต์ : www.Geocities.com/Takeanboy


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม

ที่อยู่ : " ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ

ที่อยู่ : ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 045-910053
องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน

ที่อยู่ : หมู่ 13 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 045-603076


เวปไซต์ : http://www.tumbontakon.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด

ที่อยู่ : ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-922232-3
องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์

จังหวัดศรีสะเกษ 33230"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-607169
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ที่อยู่ : ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240

เบอร์โทรศัพท์ : 045-674619
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ที่อยู่ : หมู่ 12 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์ : 045-697313
องค์การบริหารส่วนตำบลแต้

ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 045-691390
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-614736
องค์การบริหารส่วนตำบลทาม

ที่อยู่ : ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818076
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย

ที่อยู่ : "หมู่ 1 ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-912462 ,045-601598
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง

ที่อยู่ : ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270

เบอร์โทรศัพท์ : 045-649630
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ที่อยู่ : " ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-924093

อีเมล์ : admin@thoongyai.com

เวปไซต์ : http://www.thoongyai.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

ที่อยู่ : "85 หมู่ 1 ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-649619


เวปไซต์ : http://www.toom-sisaket.th.gs


องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270

เบอร์โทรศัพท์ : 086-4689470
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง

ที่อยู่ : ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818091
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

ที่อยู่ : " 113 หมู่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-635817-8

อีเมล์ : chaiyan8@gmail.com

เวปไซต์ : http://www.num-om.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

ที่อยู่ : " ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-630116
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

ที่อยู่ : เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

เบอร์โทรศัพท์ : 045-659210
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ที่อยู่ : "หมู่ 13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย

จังหวัดศรีสะเกษ 33190"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-914227

อีเมล์ : nookoon1.ssk@localict.com

เวปไซต์ : http://nonkoon.ssk.localict.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน

ที่อยู่ : ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180

เบอร์โทรศัพท์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก

ที่อยู่ : "หมู่ 6 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์

จังหวัดศรีสะเกษ 33230"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-917108
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

ที่อยู่ : อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-821052


เวปไซต์ : http://www.nonsang.org/index.asp


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

ที่อยู่ : " หมู่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-660716
องค์การบริหารส่วนตำบลบก

ที่อยู่ : 117 หมู่ 13 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

เบอร์โทรศัพท์ : 086-4681007
องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง

ที่อยู่ : " หมู่ 6 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-637142

อีเมล์ : tambonbakdong@yahoo.com

เวปไซต์ : www.tambonbakdong.org


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

ที่อยู่ : " หมู่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ 33130"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818130

อีเมล์ :

เวปไซต์ :


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวหุ่ง

ที่อยู่ : ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ : 045-919418
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

ที่อยู่ : " ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย

จังหวัดศรีสะเกษ 33190"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-687281
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

ที่อยู่ : "หมู่ 8 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-662727
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

ที่อยู่ : "หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ 33210"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-601596

อีเมล์ : Panthong_ehart@hotmail.comองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

ที่อยู่ : "39 หมู่ 9 ถนนประชาปราสาทภักดี ตำบลปราสาท

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 081-8784748
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ที่อยู่ : " หมู่ 8 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ 33180"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-912523
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ที่อยู่ : ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-922025-3
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

ที่อยู่ : " ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-615378
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ

ที่อยู่ : " หมู่ 12 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33220"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-689528
องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว

ที่อยู่ : อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818104
องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

ที่อยู่ : " ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ 33210"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818094
องค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่

ที่อยู่ : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4560-4063
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ที่อยู่ : ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ : 045-918050
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์

ที่อยู่ : " หมู่ 1 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลพยุห์

อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-607146

อีเมล์ : payu.or.th@hotmail.com

เวปไซต์ : www.payunet.com


องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์

ที่อยู่ : ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230

เบอร์โทรศัพท์ : 045-607146
องค์การบริหารส่วนตำบลพราน

ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-657125
องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย

ที่อยู่ : "หมู่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ 33240"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-677240
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย

ที่อยู่ : 80 หมู่ 2 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ

ที่อยู่ : ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

ที่อยู่ : ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

เบอร์โทรศัพท์ : 045-659188
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

ที่อยู่ : ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-615336
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

ที่อยู่ : " ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818057
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์

ที่อยู่ : "หมู่ 2 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-637613
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี

ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์ : 045-615159


เวปไซต์ : http://www.abtpoesi.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า

ที่อยู่ : " หมู่ 10 ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-633433

อีเมล์ : jiyomi-tung@hotmail.com

เวปไซต์ : http://www.phonkha.th.gs/


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา

ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-616230


เวปไซต์ : www.phonkoaw.com


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ที่อยู่ : ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-916045
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

ที่อยู่ : " 112 หมู่ 1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน

จังหวัดศรีสะเกษ 33270"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-917217
องค์การบริหารส่วนตำบลไพร

ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-674090
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง

ที่อยู่ : "119 หมู่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ 33180"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-675230


เวปไซต์ : http://www.pribueng.go.th/


องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา

ที่อยู่ : ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

ที่อยู่ : " หมู่ 6 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-650276

อีเมล์ : pungoen@hotmail.com

เวปไซต์ : http://www.pungern.th.gs/


องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก

ที่อยู่ : "หมู่ 3 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-653136
องค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย

ที่อยู่ : " ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-674614
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

ที่อยู่ : " ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-635580
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ที่อยู่ : "หมู่ 3 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ 33160"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-682491

อีเมล์ : mkong@thaimail.com

เวปไซต์ : www.muangkong.com


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

ที่อยู่ : " ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ 33160"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-188126
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์

ที่อยู่ : ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 045-603046
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

ที่อยู่ : " ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ 33130"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-812004
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

ที่อยู่ : " 142 หมู่ 3 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ 33210"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-699230
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

ที่อยู่ : ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818106
องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่

ที่อยู่ : "หมู่ 3 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมใหญ่

จังหวัดศรีสะเกษ 33190"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-667138-9
องค์การบริหารส่วนตำบลรังแร้ง

ที่อยู่ : ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 045-640111
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง

ที่อยู่ : " ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818089
องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านสบาย ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-609047
องค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์

ที่อยู่ : ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818204
องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย

ที่อยู่ : ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-915141
องค์การบริหารส่วนตำบลละลม

ที่อยู่ : 140 หมู่ 10 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-920106
องค์การบริหารส่วนตำบลละลาย

ที่อยู่ : อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-821005
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

ที่อยู่ : ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-6660733
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า

ที่อยู่ : " ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย

จังหวัดศรีสะเกษ 33190"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-667079
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ที่อยู่ : " หมู่ 9 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270"

เบอร์โทรศัพท์ : 086-4681311

อีเมล์ : nina-wanghin@hotmail.comองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

ที่อยู่ : " 79 หมู่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-635744


เวปไซต์ : http://www.viangnuea.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว

ที่อยู่ : "หมู่ 14 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ 33240"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-677122
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

ที่อยู่ : ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-922232-3
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ที่อยู่ : " หมู่ 3 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ 33240"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-640726
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาด

ที่อยู่ : ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-601065
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ที่อยู่ : ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270

เบอร์โทรศัพท์ : 086-4605841
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ 33160"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-913567-8

อีเมล์ : 6330910@thailocaladmin.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

ที่อยู่ : ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์ : 045-601591
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์

ที่อยู่ : ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240

เบอร์โทรศัพท์ : 045-821002
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่

ที่อยู่ : ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818123
องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย

ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์ : 045-615160
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่

ที่อยู่ : " ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818082 ,084-4703153
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ที่อยู่ : " หมู่ 7 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ 33240"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-677200

อีเมล์ : suphasuta.j@chaiyo.com

เวปไซต์ : http://www.sapung.t-hi.com/home.php


องค์การบริหารส่วนตำบลสังเม็ก

ที่อยู่ : " ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-650291
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ที่อยู่ : ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 045-692222
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น

ที่อยู่ : "หมู่ 1 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 086-4604667
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท

ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์ : 045-615124
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพลัน

ที่อยู่ : " หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลสำโรงพลัน

อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818079
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ที่อยู่ : " หมู่ 7 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ 33180"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818063
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย

ที่อยู่ : " ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-924828-9
องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

ที่อยู่ : ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-605128
องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

ที่อยู่ : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว

ที่อยู่ : " ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ 33240"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-640728
องค์การบริหารส่วนตำบลโสน

ที่อยู่ : ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-814102
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

ที่อยู่ : " หมู่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-821042
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ที่อยู่ : ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

เบอร์โทรศัพท์ : 045-614724
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ที่อยู่ : ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818077
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ที่อยู่ : ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-615327
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก

ที่อยู่ : "หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-631203


เวปไซต์ : www.nongkrog.org


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค

ที่อยู่ : " หมู่ 17 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ 33160"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-682103-4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

ที่อยู่ : ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-605032
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

ที่อยู่ : "หมู่ 9 ถนนขุขันธ์ - โคกตาล ตำบลหนองฉลอง

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-630272

อีเมล์ : nongchalong@thaimail.com

เวปไซต์ : www.nongchalong.th.gs


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน

ที่อยู่ : ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์โทรศัพท์ : 045-697194
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ที่อยู่ : ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818002
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

ที่อยู่ : 84 หมู่ 6 ตำบลหนองบังดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ : 045-600598
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ที่อยู่ : ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-634322
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า

ที่อยู่ : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4560-4063
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่อยู่ : "หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ 33130"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-915666

อีเมล์ : nongweang tb@hotmail.comองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด

ที่อยู่ : " หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33110"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-635067


เวปไซต์ : http://www.nongyalad.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

ที่อยู่ : ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ : 045-813049
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ที่อยู่ : ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-614543
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

ที่อยู่ : " ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ 33130"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818108
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง

ที่อยู่ : " ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-691866
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ที่อยู่ : 119 หมู่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เบอร์โทรศัพท์ : 045-603076
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง

ที่อยู่ : " ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ 33160"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-602222
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

ที่อยู่ : หมู่ 12 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ : 045-650676
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-692641
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ที่อยู่ : "หมู่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-81533


เวปไซต์ : www.nonghi.go.th


องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ

ที่อยู่ : " หมู่ 9 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-649627
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์

ที่อยู่ : " ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ 33150"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-637142
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ

ที่อยู่ : "222 หมู่ 6 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู

ที่อยู่ : ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-608112
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้

ที่อยู่ : ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : -
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน

ที่อยู่ : " ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ 33210"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-699230
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

ที่อยู่ : " ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818073-4
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ที่อยู่ : " 146 หมู่ 12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ 33140"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-630183 ,045-671311


เวปไซต์ : http://www.huayneua.com/


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ที่อยู่ : ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-630183 ,045-671311
องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ 33160"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-818132-33
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-602172
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

ที่อยู่ : ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรศัพท์ : 045-685072
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง

ที่อยู่ : 62 หมู่ 1 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

เบอร์โทรศัพท์ : 045-660702
องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

ที่อยู่ : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4560-1589
องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

ที่อยู่ : ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

เบอร์โทรศัพท์ : 045-915866


องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120"

เบอร์โทรศัพท์ : 045-919034