ทำเนียบหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ | sisaket organization address phone number

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ถ.เทพา อ.เมืองฯ
จ.ศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612919
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่อยู่ : "53 หมู่ 7 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-916659
อีเมล์ : srisak1@doa.go.th
เวปไซต์ : sisakethort@yahoo.com

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกจาน
ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-910641 , 045-615162
อีเมล์ : obtkokjan@yahoo.com
เวปไซต์ : http://www.kokjan.org/

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำ
ที่อยู่ : ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-821036
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์
ที่อยู่ : "หมู่ 7 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33220"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-689321
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.nmt.or.th/sisaket/buengbun

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224
ที่อยู่ : ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-661490
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611454
อีเมล์ : Isoc5112.11@isoc.thaigov.net
เวปไซต์ : -

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "228 หมู่ 7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-911202 ,045-911214 ,045-911201
อีเมล์ : peassk2552@gmail.com
เวปไซต์ : www.peane.com/sisaket

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
ที่อยู่ : ตู้ ปณ. 7 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
เบอร์โทรศัพท์ : 045-821405
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
ที่อยู่ : อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

แขวงการทางศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616669, 045-611535
อีเมล์ : doh751@doh.go.th
เวปไซต์ : www.doh.go.th

โครงการชลประทานศรีสะเกษ
ที่อยู่ : 102 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-617640, 045-612911
อีเมล์ : sisaket_rid@yahoo.com
เวปไซต์ : http://ridceo.rid.go.th/srisakets

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล
ที่อยู่ : ตู้ ปณ.16 อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ : 045-821123
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนอนันตภักดี ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-635755
อีเมล์ : qssr_sri@dld.go.th
เวปไซต์ : www.dld.go.th

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่อยู่ : ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818025
อีเมล์ : phusing_imm@hotmail.com
เวปไซต์ : -

ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612887 ,045-611555
อีเมล์ : sisaket@police.go.th
เวปไซต์ : http://www.sisaket.police.go.th

ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถนนเทพา อ.เมืองฯ
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611591 045-613977
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "102 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611425, 045-612421
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.thailandpost.com

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ที่อยู่ : ตู้ ปณ. 14 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818021
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
ที่อยู่ : ถนนอนันตภักดี อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-661422
อีเมล์ : kantharalak_city@hotmail.com
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์
ที่อยู่ : ถนนประชารังสฤษดิ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-651008
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
ที่อยู่ : ถนนไกรภักดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-671004
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php

ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ
ที่อยู่ : "ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ 33170"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-679216
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php

ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง
ที่อยู่ : "หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง
จังหวัดศรีสะเกษ 33130"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-609043
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ
ที่อยู่ : อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
เบอร์โทรศัพท์ : 045-659015
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์
ที่อยู่ : อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33220
เบอร์โทรศัพท์ : 045-689055
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์
ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-605152
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่
ที่อยู่ : ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
เบอร์โทรศัพท์ : 045-677080
อีเมล์ : http://www.amphoe.com/menu.php
เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php

ที่ว่าการอำเภอพยุห์
ที่อยู่ : อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
เบอร์โทรศัพท์ : 045-607133
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ที่อยู่ : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 045-604057
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอไพรบึง
ที่อยู่ : อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
เบอร์โทรศัพท์ : 045-675095
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php

ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์
ที่อยู่ : 045-608151,045-608152
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์
ที่อยู่ : อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 045-603079
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ที่อยู่ : ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611069 ,045-612866
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย
ที่อยู่ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 045-687034
อีเมล์ : http://www.yangchum.com/
เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php

ที่ว่าการอำเภอราษีไศล
ที่อยู่ : ถนนบริหาร อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ : 045-682366 ,045-681015
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอวังหิน
ที่อยู่ : อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
เบอร์โทรศัพท์ : 045-606121
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ
ที่อยู่ : "ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ 33240"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-677080
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php

ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด
ที่อยู่ : "หมู่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ 33160"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-668119
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน
ที่อยู่ : "ถนนศรีสะเกษ - สุรินทร์ อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ 33210"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-699051 ,045-699055
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.amphoe.com/menu.php

ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย
ที่อยู่ : "ถนนสุขาภิบาล อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-691854 ,045-691526
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -


นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : ถ.ศรีวิเศษ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611367
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : "1059/7 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-911222-3 ,045-911169, 045-911163, 045-814648, 045-643189,045-911199
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.tot.co.th

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "1291/5-6 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-617834
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ สำนักชลประทานที่ 8
ที่อยู่ : "หมู่ 10 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-821134
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-643608-9 ,045-643600-5
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.sskru.ac.th

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616447 ,045-616448, 045-617844
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.sisaket.ru.ac.th

มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์
ที่อยู่ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612821
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "12/50 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611585
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.sisaketprison.go.th

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
ที่อยู่ : "360 หมู่ 17 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-810656 ,045-810654
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "0859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611503 ,045-617808 ,045-643876
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.sskh.moph.go.th

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "74 หมู่ 10 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616391
อีเมล์ : sskss_2541@hotmail.com
เวปไซต์ : -

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ที่อยู่ : "170 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612433
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://kraipakdee.school.in.th/

โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "1477/11 ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-613072
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
ที่อยู่ : ถนนชัยสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612904
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"
ที่อยู่ : "772 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612257
อีเมล์ : school_t2@hotmail.com
เวปไซต์ : www.tasaban2sk.com

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121)
ที่อยู่ : ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612379
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง
ที่อยู่ : "ถนนวิจิตรนคร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612378
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

โรงเรียนมารีวิทยา
ที่อยู่ : "ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611720
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

โรงเรียนมิ่งเมือง
ที่อยู่ : ถนนวิจิตรนคร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612378
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.mingmuang.school.in.th

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615940
อีเมล์ : rpg29ssk@hotmail.com
เวปไซต์ : http://rpg29.school.in.th

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
ที่อยู่ : "ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-620156
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.wlwssk.com

โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
ที่อยู่ : "63 หมู่ 8 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-622447
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.skbac.ac.th

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ที่อยู่ : "ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612611
อีเมล์ : info@skw.ac.th
เวปไซต์ : www.skw.ac.th

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ที่อยู่ : "879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612868
อีเมล์ : streesisiket@gmail.com
เวปไซต์ : www.ssk.ac.th ,

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
ที่อยู่ : "ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-614001
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://siriket.school.in.th

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
ที่อยู่ : ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612730
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "998/37 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612371, 045-643655, 045-611529, 045-643654
อีเมล์ : anubansisaket@obe.go.th
เวปไซต์ : -

วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์
ที่อยู่ : "82 หมู่ 1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110 "
เบอร์โทรศัพท์ : 045-811050-2
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ที่อยู่ : "153 หมู่ 8 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-637411
อีเมล์ : Khunhan.si@chaiyo.com
เวปไซต์ : http://www.khicec.in.th

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "358 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611991
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.sicc.ac.th

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "90 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612934
อีเมล์ : scat543@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.sskcat.ac.th/

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ที่อยู่ : "เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-อุบล ตำบลโพธิ์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-617971
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.ckc.ac.th/index.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "319 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612886
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.ssktc.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "65 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611899
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.skpc.ac.th

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
ที่อยู่ : อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-810667-9
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกศ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612629, 045-613442
อีเมล์ : sisaket_court@yahoo.com
เวปไซต์ : http://www.judiciary.go.th/sskc

ศาลจังหวัดศรีสะเกษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ที่อยู่ : "320 หมู่ 5 ถนนวิเศษภักดี ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616773 , 045-614309
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.sskjc.coj.go.th

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "อาคารพลศึกษาวีสมหมาย ถนนทองมาก
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-633327
อีเมล์ : sisaket@sat.or.th ,wirachat@sa
เวปไซต์ : http://www.sat.or.th/sisaket

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-617401 ,045-644232
อีเมล์ : sskspecial@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.school.obec.go.th/ssk327

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
(ศตส.จ.ศก.)
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ถนนเทพา อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616186
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612877
อีเมล์ : C.teera@hotmail.com
เวปไซต์ : -

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
ที่อยู่ : "ตู้ ปณ. 99 ปจ.ศรีสะเกษ 33000 ตำบลห้วยตึ๊กชู
อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-814599 ,045-608119
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "320 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864-6
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://home.dsd.go.th/sisaket

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 54 จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "499 หมู่ 9 ถนนศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612043
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612402
อีเมล์ : srisak1@doa.go.th
เวปไซต์ : sisakethort@yahoo.com

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "203 หมู่ 9 ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611218
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่อยู่ : ตู้ ปณ. 8 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-916553
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "43/10-11 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616734
อีเมล์ : djop33@yahoo.com
เวปไซต์ : -

สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่
ที่อยู่ : "96 หมู่ 7 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-630661
อีเมล์ : preuyai@dsdw.go.th
เวปไซต์ : www.preuyaihome.com

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612500
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์
ที่อยู่ : อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-661486
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์
ที่อยู่ : "620 หมู่ 5 ถนนอนันตภักดี ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-661423
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://Kantharalak.sisaket.police.go.th

สถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์
ที่อยู่ : "9 หมู่ 2 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ 33130"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-651258
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://Kanthararom.sisaket.police.go.th

สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์
ที่อยู่ : "ถนนไกรภักดี หมู่ 6 ตำบลห้วยเหนือ
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-671009
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://khukhansisaketpolice.go.th

สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง
ที่อยู่ : "หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง
จังหวัดศรีสะเกษ 33130"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-609041
อีเมล์ : nkpolice191@sanook.com
เวปไซต์ : http://www.sisaket.police.go.th/namklieng

สถานีตำรวจภูธรโนนคูณ
ที่อยู่ : "หมู่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ 33250"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-659003
อีเมล์ : nonkhon_police@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.sisaket.police.go.th/nonkhun

สถานีตำรวจภูธรบึงบูรพ์
ที่อยู่ : "60 หมู่ 7 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33220"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-689064
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรเบญจลักษ์
ที่อยู่ : "หมู่ 7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33100"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-605155
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่
ที่อยู่ : อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ : 045-697098
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรพยุห์
ที่อยู่ : "170 ถ.พยุห์-ขุนหาญ หมู่ 2 ตำบลพยุห์
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-607128
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ
ที่อยู่ : "170 ถ.พยุห์-ขุนหาญ หมู่ 2 ตำบลพยุห์
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-607128
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://phosisuwan.sisaket.police.go.th

สถานีตำรวจภูธรไพรบึง
ที่อยู่ : "หมู่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 33180"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-675018
อีเมล์ : psk_pribueng@hotmail.com
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์
ที่อยู่ : "113 หมู่ 11 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-608148
อีเมล์ : phusingpol@hotmail.com
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทร์
ที่อยู่ : "หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-603070
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612690
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.sisaket.police.go.th/muang/

สถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย
ที่อยู่ : "271 หมู่ 10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-687059
อีเมล์ : polycn_ssk@hotmail.com
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรราษีไศล
ที่อยู่ : "504 ถนนรัฐประชา ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-681240
อีเมล์ : rasipolice@hotmail.com
เวปไซต์ : http://rasisalai.sisaket.police.go.th/

สถานีตำรวจภูธรวังหิน
ที่อยู่ : "180 หมู่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ 33270"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-606092
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรศรีรัตนะ
ที่อยู่ : "หมู่ 13 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลศรีแก้ว
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-677018
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรศิลาลาด
ที่อยู่ : 133 หมู่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-668191
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน
ที่อยู่ : "220 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ 33210"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-699089
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย
ที่อยู่ : "91 หมู่ 7 ถนนเทศบาล ตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-691573
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดศรีสะเก
ที่อยู่ : "148 ถนนหลักเมือง หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-613359
อีเมล์ : Ntepsuwan@yahoo.com
เวปไซต์ : -

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611866, 045-814642
อีเมล์ : ssk01@ldd.go.th
เวปไซต์ : http://www.ldd.go.th

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-643807
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์
ที่อยู่ : "ตู้ ปณ. 10 ปทจ.ขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818021
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีไฟฟ้าแรงสูงศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "444 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611772
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612507
อีเมล์ : lssr_sri@dld.go.th
เวปไซต์ : www.dld.go.th/lssr_sri

สถานีวิทยุ จส. 6 ศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "1543/23 ถนนศรีสุมังค์ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612661
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สถานีวิทยุ อสมท ศรีสะเกษ (F.M. 95.0 MHz)
ที่อยู่ : "179 หมู่ 5 ตำบลซำ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612499
อีเมล์ : fm-sisaket@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.mcot.net

สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612530
อีเมล์ : S48409@metnet.tmd.go.th
เวปไซต์ : -

สถาบันการพลพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "771 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616911, 045-612645
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.ipessk.ac.th

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 ถนนเทพา
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-622923
อีเมล์ : moac_ssk@yahoo.com
เวปไซต์ : www.moac-info.net

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "1579 / 4 ถนนศรีสุมังค์ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-620333
อีเมล์ : office@ftisk.com , mayya_bua@h
เวปไซต์ : www.ftisk.com

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "1561/2 ถนนศรีสุมังค์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612888 ,045-612929
อีเมล์ : pktourkaewssk@hotmail.com
เวปไซต์ : -

สำนักงาน คปภ.จ.ศรีสะเกษ)
ที่อยู่ : "0428 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-622558
อีเมล์ : koonnasakb@oic.or.th
เวปไซต์ : http://www.netcolony.com/sisaket_oic/1186.htm

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 (หลังเก่า)
ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-613717, 045-622714
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "303/21 - 22 ถนนศรีสะเกษ - ขุขันธ์
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-617828
อีเมล์ : orfsis1@rubber.co.th
เวปไซต์ : www.rubber.co.th/sisaket

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : 0428/4 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616271
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.dit.go.th/sisaket

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "399 หมู่ 5 ถนนกสิกรรม อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616308 ,045-611840
อีเมล์ : sisaket@mots.go.th
เวปไซต์ : http://sisaket.mots.go.th

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ที่อยู่ : ถนนกสิกรรม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-622028,045-611414
อีเมล์ : sisaket@alro.go.th
เวปไซต์ : -

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612511 ,045-622540
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอกันทรลักษ์
ที่อยู่ : อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-810711
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "287 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-617420
อีเมล์ : sisaket@dlt.go.th
เวปไซต์ : www.geocities.com/dltssk/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ที่อยู่ : "360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611818 ,045-612366
อีเมล์ : sisaket1@obec.go.th
เวปไซต์ : www.sisaketedu1.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่ : "ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-692080 ,045-691608 ,045-692043 ,045-691533
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://osea2.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ : "69 หมู่ 8 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-671667 , 045-671259
อีเมล์ : sisaket3@windowslive.com
เวปไซต์ : http://www.ssk3.obec.go.th/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ที่อยู่ : "หมู่ 5 ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-661432, 045-663076, 045-663075 ,045-663077,045-663078,045-633211
อีเมล์ : ssk4@obec.go.th
เวปไซต์ : www.sskedu4.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "8 หมู่ 10 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616205-6
อีเมล์ : sisaket@ect.go.th
เวปไซต์ : http://www.sisaket.ect.go.th

สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611575
อีเมล์ : ssk@cgd.go.th
เวปไซต์ : http://klang.cgd.go.th/ssk

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "350 / 7 หมู่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-613187 ,045-643782
อีเมล์ : sisaket@probation.go.th
เวปไซต์ : http://www.probation.go.th/sisaket/

สำนักงานเคหะชุมชนศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "500 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง กิโลเมตรที่ 6 ต.หนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644535-8
อีเมล์ : sisaket@nha.co.th
เวปไซต์ : http://www.nha.co.th

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 ถนนเทพา อำเภอเมืองฯ
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612581 045-611139
อีเมล์ : sisaket@moi.go.th
เวปไซต์ : www.sisaket.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "367 / 47 หมู่ 5 ถนนโชติพันธ์ ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-631482-3
อีเมล์ : ssk@doe.go.th
เวปไซต์ : www.doe.go.th/sisaket

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเก
ที่อยู่ : "2/4 หมู่ 6 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611869
อีเมล์ : CADSK@CAD.go.th
เวปไซต์ : http://www.sisaket.cat.co.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ที่อยู่ : "95 / 4 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-643091 ,045-611988, 045-612667
อีเมล์ : sisaket.o@mail.go.th
เวปไซต์ : http://www.sisaket.mnre.go.th

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสรีสะเกษ
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถนนเทพา อ.เมืองฯ
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-613786
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.sisaketlocal.com

สำนักงานทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "45 หมู่ 2 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611565
อีเมล์ : sisaket@dor.go.th
เวปไซต์ : www.dorsisaket.go.th

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045- 612600
อีเมล์ : sisaket@dol.co.th
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลกระหวัน
ที่อยู่ : " ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-674603
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรอม
ที่อยู่ : "หมู่ 1 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818066 ,045-673016
อีเมล์ : oomjai_th@hotmail.com
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์
ที่อยู่ : ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-651221
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลขุนหาญ
ที่อยู่ : "หมู่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-637172
อีเมล์ : khunhanmunucipal@hotmail.com
เวปไซต์ : www.muangkhun.th.gs

สำนักงานเทศบาลตำบลตะดอบ
ที่อยู่ : ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616373
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
ที่อยู่ : " หมู่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-637207
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง
ที่อยู่ : " 60 หมู่ 11 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ 33270"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-601590
อีเมล์ : busung1.ssk@localict.com
เวปไซต์ : http://busung.ssk.localict.com/

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ที่อยู่ : อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-697381
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์
ที่อยู่ : "48/4-5 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์
ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-607130
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
ที่อยู่ : " ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-665055
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลไพรบึง
ที่อยู่ : อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
เบอร์โทรศัพท์ : 045-675112
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
ที่อยู่ : "ถนนมหาชนะชัย ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-681215
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
ที่อยู่ : อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190
เบอร์โทรศัพท์ : 045-687301
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีรัตนะ
ที่อยู่ : " ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ 33240"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-677087
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่
ที่อยู่ : " หมู่ 12 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-691030
อีเมล์ : 6331004@thailocaladmin.go.th
เวปไซต์ : http://www.srakampangyai.th.gs

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนกล้วย
ที่อยู่ : " ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818015-6
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลตำบลสิ
ที่อยู่ : "หมู่ 7 ถนนขุนหาญ - กันทรลักษ์ ตำบลสิ
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-637171
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.optsi.th.gs/

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทับทัน
ที่อยู่ : "306 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ 33210"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-699149
อีเมล์ : huaythapthancity@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.huaithapthan.com

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเหนือ
ที่อยู่ : "ถนนไกรภักดี ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-671022 ,045-671377
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.huaynuamu.com

สำนักงานเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
ที่อยู่ : "111 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-691692
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
ที่อยู่ : อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-663481
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "987/39 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-620211-4
อีเมล์ : musisaket@hotmail.com
เวปไซต์ : www.musisaket.net

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ถนนเทพา
ตำบลเมองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611571
อีเมล์ : rtssk@treasury.go.th
เวปไซต์ : www.treasury.go.th/webprovince/sisaket

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "95/7 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-613186
อีเมล์ : led20301@led.go.th
เวปไซต์ : www.led.go.th

สำนักงานบำรุงทางศรีสะเกษที่ 2
ที่อยู่ : "499 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-810295 ,045-810293
อีเมล์ : doh6363@doh.go.th
เวปไซต์ : -

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "350/8 ถนนโชติพันธ์ หมู่ 5 ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-631068-9
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ถนนเทพา
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-622082
อีเมล์ : pr_sk2@hotmail.com
เวปไซต์ : http://province.prd.go.th/sisaket

สำนักงานประปาศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "10/32 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611475
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 6 ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611939
อีเมล์ : fpo-sisaket@dof.in.th
เวปไซต์ : www.sisaket.go.th

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเก
ที่อยู่ : "356 หมู่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612928
อีเมล์ : pvlo_sri@dld.go.th
เวปไซต์ : http://www.dld.go.th/pvlo_sri

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 (หลังเก่า) ถนนเทพา อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-617956-8
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.disaster.go.th

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 (หลังเก่า)
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-622645-6
อีเมล์ : sat-non@hotmail.com
เวปไซต์ : http://intranet.m-culture.go.th/sisaket

สำนักงานพลังงานพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ถนนเทพา
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-643953
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.energy-ssk@hotmail.com

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611465
อีเมล์ : khead45@hotmail.com
เวปไซต์ : http://cddweb.cdd.go.th/sisaket/

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "0428/4 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-614063
อีเมล์ : sisaket@dbd.go.th
เวปไซต์ : www.dbd.go.th

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ถนนเทพา
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-622039 , 045-612817
อีเมล์ : sisaket@m-society.go.th
เวปไซต์ : www.sisaket.m-society.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "0428 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611485
อีเมล์ : sk_ops@moc.go.th
เวปไซต์ : http://pcoc.moc.go.th/pcocsys/module.aspx?pv=33

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ชั้น 1
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-643657-8
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : 999 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-814589
อีเมล์ : Sisaket@dpt.go.th
เวปไซต์ : -

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ชั้น 2)ถนนเทพา
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-614061, 045-622071
อีเมล์ : sisaket@mol.go.th
เวปไซต์ : www.labour.sisaket.org

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "อาคารศาลาประชาคม ถนนเทพา อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-617811
อีเมล์ : sisaket@m-culture.go.th
เวปไซต์ : http://intranet.m-culture.go.th/sisaket

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "350 หมู่ 5 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612601
อีเมล์ : Sisaket@nfe.go.th
เวปไซต์ : http://srisaket.nfe.go.th

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษหลังใหม่ ชั้น 2 ถนนเทพา
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612754
อีเมล์ : sisaket@nso.go.th
เวปไซต์ : www.sisaket@nso.go.th

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "สี่แยกไฟแดงสะพานขาว ถนนกสิกรรม
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612689 , 045-617657
อีเมล์ : sisaket@excise.go.th
เวปไซต์ : http://sisaket.excise.go.th

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "97 ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612727 , 045-613520-102, 045-613520-305
อีเมล์ : sisaket@rd.go.th
เวปไซต์ : www.rd.go.th

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ถนนเทพา
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612524, 045-612569
อีเมล์ : sk@labour.go.th
เวปไซต์ : -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "18 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.หนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616226 ,045-633446
อีเมล์ : cpd_sisaket@cpd.go.th
เวปไซต์ : http://webhost.cpd.go.th/sisaket/

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
ที่อยู่ : "เลขที่ 6 หมู่ 9 ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612285 ,045-631153
อีเมล์ : sarn.so@chaiyo.com
เวปไซต์ : http://www.sskco-op.com

สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถนนเทพา
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612561
อีเมล์ : sadsadesisaket@hotmail.com
เวปไซต์ : -

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616040-6
อีเมล์ : ssko2007@hotmail.com
เวปไซต์ : www.ssko.moph.go.th

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "9 ชั้น 1 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-613874 , 045-617168 ,045-613214
อีเมล์ : sisaket-ju@ago.go.th
เวปไซต์ : www.sisa-ju@ago.go.th

สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์
ที่อยู่ : " กม.54 ถนนศรีสะเกษ- กันทรลักษ์ ตำบลกระแซง
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-810672
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "9 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612826
อีเมล์ : sisaket@ago.go.th
เวปไซต์ : www.sisa.ago.go.th

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "369 หมู่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-612503
อีเมล์ : moi_sisaket@industry.go.th
เวปไซต์ : http://www.industry.go.th/ops/pio/sisaket/page/hom

หน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-613124 ,045-611525
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
ที่อยู่ : "188 หมู่ 5 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-661443 ,045-661229
อีเมล์ : BLACKARME_TP23@hotmail.com
เวปไซต์ : -

หน่วยประสานงานชายแดยไทย - กัมพูชา ประจำพื้นที่ 1
ที่อยู่ : "ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต บ้านน้ำเย็น ต.เมือง
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-663145
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ที่อยู่ : "108 หมู่ 2 บ้านส้มป่อย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-919849
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "131 ถนนปลัดมณฑล อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000 "
เบอร์โทรศัพท์ : 045-613022
อีเมล์ : sisaketpcc@gmail.com
เวปไซต์ : www.sisaketechamder.com

หอการค้าไทย
ที่อยู่ : "1492/1-3 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611711
อีเมล์ : virarut@yahoo.com
เวปไซต์ : www.sisaket.com

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : "ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615952
อีเมล์ : Janchay.tanta@hotmail.com
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611856 ,045-611574 ,045-611131
อีเมล์ : pao-sisaket@hotmail.com
เวปไซต์ : www.pao-sisaket.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
ที่อยู่ : " ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-635616
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.krachang.info/

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
ที่อยู่ : ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-674607
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
ที่อยู่ : " ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ 33210"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818017
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ที่อยู่ : ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-673416
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
ที่อยู่ : " ตำบลก้านเหลือ อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-692750
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ที่อยู่ : " หมู่ 9 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-638191
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม
ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-914117
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา
ที่อยู่ : " หมู่ 15 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9996497
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ : 045-910851
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.tumbonku.com

องค์การบริหารส่วนตำบลขนุน
ที่อยู่ : " หมู่ 14 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-614729
อีเมล์ : khanoon1.ssk@localict.com
เวปไซต์ : http://khanoon.ssk.localict.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง
ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818088
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ
ที่อยู่ : " หมู่ 9 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-674615
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-655110
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.tambonkoen.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลแข้
ที่อยู่ : "หมู่ 1 ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-614867
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลแขม
ที่อยู่ : " หมู่ 10 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-602171
อีเมล์ : tambonkham@gmail.com
เวปไซต์ : http://kham.igetweb.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง
ที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4566-8120
อีเมล์ : krikring1.ssk@localict.com
เวปไซต์ : http://krikring.ssk.localict.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม
ที่อยู่ : "หมู่ 12 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-687505
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ที่อยู่ : " 98 หมู่ 9 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ 33130"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-651488
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.kamniam.com/default.asp

องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด
ที่อยู่ : " หมู่ 5 ตำบลคูซอด อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-913144
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-650833
อีเมล์ : chayada_ting@yahoo.com
เวปไซต์ : http://www.khoob1.th.gs/

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
ที่อยู่ : ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4682546
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
ที่อยู่ : ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-685259
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหล่าม
ที่อยู่ : อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4682427
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
ที่อยู่ : "หมู่ 8 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818043
อีเมล์ : sit42@thaimail.com
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
ที่อยู่ : " หมู่ 4 ตำบลจาน อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-649618
อีเมล์ : abt_jarn@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.geocities.com/abt_jarn

องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
ที่อยู่ : " ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ 33130"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-915444-5
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลจานแสนไชย
ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ 33210"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818017
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-605380
อีเมล์ : 6330401@thailocaladmin.go.th
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-600601 ,045-600901
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง
ที่อยู่ : ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ : 045-600356
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี
ที่อยู่ : ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818011
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลชำ
ที่อยู่ : " 125 หมู่ 3 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-660727
อีเมล์ : chum6te@thaimail.com
เวปไซต์ : http://chum.6te.net/

องค์การบริหารส่วนตำบลซำ
ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615904
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
ที่อยู่ : ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
ที่อยู่ : " หมู่ 11 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ 33270"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-606117
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด
ที่อยู่ : " ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-685174
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ที่อยู่ : " หมู่ 8 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-918830
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.obtdan.th.gs

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
ที่อยู่ : อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
ที่อยู่ : ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-636308
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
ที่อยู่ : ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ : 045-601604
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโดด
ที่อยู่ : 59 หมู่ 13 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 045-604123 ,045-604060
อีเมล์ : abt.dod@thaimail.com
เวปไซต์ : www.dodlocal.com

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
ที่อยู่ : "หมู่ 11 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-650827
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-650800
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
ที่อยู่ : "หมู่ 12 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-674634
อีเมล์ : Takeanboy@hotmail.comh
เวปไซต์ : www.Geocities.com/Takeanboy

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม
ที่อยู่ : " ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ
ที่อยู่ : ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 045-910053
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
ที่อยู่ : หมู่ 13 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 045-603076
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.tumbontakon.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
ที่อยู่ : ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-922232-3
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์
จังหวัดศรีสะเกษ 33230"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-607169
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ที่อยู่ : ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
เบอร์โทรศัพท์ : 045-674619
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ที่อยู่ : หมู่ 12 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ : 045-697313
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลแต้
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 045-691390
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-614736
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลทาม
ที่อยู่ : ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818076
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย
ที่อยู่ : "หมู่ 1 ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-912462 ,045-601598
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
ที่อยู่ : ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
เบอร์โทรศัพท์ : 045-649630
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
ที่อยู่ : " ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-924093
อีเมล์ : admin@thoongyai.com
เวปไซต์ : http://www.thoongyai.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
ที่อยู่ : "85 หมู่ 1 ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-649619
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.toom-sisaket.th.gs

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4689470
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง
ที่อยู่ : ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818091
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
ที่อยู่ : " 113 หมู่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-635817-8
อีเมล์ : chaiyan8@gmail.com
เวปไซต์ : http://www.num-om.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
ที่อยู่ : " ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-630116
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
ที่อยู่ : เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
เบอร์โทรศัพท์ : 045-659210
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
ที่อยู่ : "หมู่ 13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-914227
อีเมล์ : nookoon1.ssk@localict.com
เวปไซต์ : http://nonkoon.ssk.localict.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน
ที่อยู่ : ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
ที่อยู่ : "หมู่ 6 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์
จังหวัดศรีสะเกษ 33230"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-917108
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
ที่อยู่ : อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-821052
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.nonsang.org/index.asp

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
ที่อยู่ : " หมู่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-660716
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลบก
ที่อยู่ : 117 หมู่ 13 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4681007
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง
ที่อยู่ : " หมู่ 6 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-637142
อีเมล์ : tambonbakdong@yahoo.com
เวปไซต์ : www.tambonbakdong.org

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
ที่อยู่ : " หมู่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ 33130"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818130
อีเมล์ :
เวปไซต์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวหุ่ง
ที่อยู่ : ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ : 045-919418
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ที่อยู่ : " ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-687281
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
ที่อยู่ : "หมู่ 8 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-662727
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
ที่อยู่ : "หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ 33210"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-601596
อีเมล์ : Panthong_ehart@hotmail.com
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
ที่อยู่ : "39 หมู่ 9 ถนนประชาปราสาทภักดี ตำบลปราสาท
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8784748
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ที่อยู่ : " หมู่ 8 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 33180"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-912523
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
ที่อยู่ : ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-922025-3
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
ที่อยู่ : " ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615378
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
ที่อยู่ : " หมู่ 12 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33220"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-689528
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว
ที่อยู่ : อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818104
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
ที่อยู่ : " ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ 33210"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818094
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่
ที่อยู่ : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4560-4063
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ที่อยู่ : ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ : 045-918050
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์
ที่อยู่ : " หมู่ 1 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลพยุห์
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-607146
อีเมล์ : payu.or.th@hotmail.com
เวปไซต์ : www.payunet.com

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์
ที่อยู่ : ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
เบอร์โทรศัพท์ : 045-607146
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลพราน
ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-657125
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
ที่อยู่ : "หมู่ 9 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ 33240"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-677240
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย
ที่อยู่ : 80 หมู่ 2 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ
ที่อยู่ : ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
ที่อยู่ : ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
เบอร์โทรศัพท์ : 045-659188
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
ที่อยู่ : ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615336
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
ที่อยู่ : " ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818057
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์
ที่อยู่ : "หมู่ 2 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-637613
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615159
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.abtpoesi.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
ที่อยู่ : " หมู่ 10 ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-633433
อีเมล์ : jiyomi-tung@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.phonkha.th.gs/

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา
ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-616230
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.phonkoaw.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
ที่อยู่ : ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-916045
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
ที่อยู่ : " 112 หมู่ 1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ 33270"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-917217
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-674090
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง
ที่อยู่ : "119 หมู่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 33180"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-675230
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.pribueng.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา
ที่อยู่ : ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
ที่อยู่ : " หมู่ 6 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-650276
อีเมล์ : pungoen@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.pungern.th.gs/

องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก
ที่อยู่ : "หมู่ 3 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-653136
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย
ที่อยู่ : " ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-674614
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
ที่อยู่ : " ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-635580
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
ที่อยู่ : "หมู่ 3 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-682491
อีเมล์ : mkong@thaimail.com
เวปไซต์ : www.muangkong.com

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
ที่อยู่ : " ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-188126
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์
ที่อยู่ : ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 045-603046
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
ที่อยู่ : " ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ 33130"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-812004
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
ที่อยู่ : " 142 หมู่ 3 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ 33210"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-699230
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
ที่อยู่ : ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818106
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่
ที่อยู่ : "หมู่ 3 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมใหญ่
จังหวัดศรีสะเกษ 33190"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-667138-9
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลรังแร้ง
ที่อยู่ : ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 045-640111
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ : " ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818089
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี
ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านสบาย ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-609047
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์
ที่อยู่ : ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818204
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย
ที่อยู่ : ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-915141
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลละลม
ที่อยู่ : 140 หมู่ 10 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-920106
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลละลาย
ที่อยู่ : อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-821005
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
ที่อยู่ : ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-6660733
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
ที่อยู่ : " ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-667079
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
ที่อยู่ : " หมู่ 9 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270"
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4681311
อีเมล์ : nina-wanghin@hotmail.com
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
ที่อยู่ : " 79 หมู่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-635744
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.viangnuea.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว
ที่อยู่ : "หมู่ 14 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ 33240"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-677122
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
ที่อยู่ : ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-922232-3
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
ที่อยู่ : " หมู่ 3 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ 33240"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-640726
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาด
ที่อยู่ : ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-601065
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
ที่อยู่ : ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4605841
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
ที่อยู่ : " หมู่ 2 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-913567-8
อีเมล์ : 6330910@thailocaladmin.go.th
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
ที่อยู่ : ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ : 045-601591
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
ที่อยู่ : ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
เบอร์โทรศัพท์ : 045-821002
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่
ที่อยู่ : ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818123
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615160
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
ที่อยู่ : " ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818082 ,084-4703153
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
ที่อยู่ : " หมู่ 7 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ 33240"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-677200
อีเมล์ : suphasuta.j@chaiyo.com
เวปไซต์ : http://www.sapung.t-hi.com/home.php

องค์การบริหารส่วนตำบลสังเม็ก
ที่อยู่ : " ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-650291
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ที่อยู่ : ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 045-692222
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น
ที่อยู่ : "หมู่ 1 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4604667
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615124
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพลัน
ที่อยู่ : " หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลสำโรงพลัน
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818079
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ที่อยู่ : " หมู่ 7 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 33180"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818063
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย
ที่อยู่ : " ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-924828-9
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
ที่อยู่ : ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-605128
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
ที่อยู่ : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว
ที่อยู่ : " ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ 33240"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-640728
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
ที่อยู่ : ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-814102
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
ที่อยู่ : " หมู่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-821042
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
ที่อยู่ : ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
เบอร์โทรศัพท์ : 045-614724
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ที่อยู่ : ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818077
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ที่อยู่ : ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615327
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก
ที่อยู่ : "หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-631203
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.nongkrog.org

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค
ที่อยู่ : " หมู่ 17 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-682103-4
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
ที่อยู่ : ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-605032
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ที่อยู่ : "หมู่ 9 ถนนขุขันธ์ - โคกตาล ตำบลหนองฉลอง
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-630272
อีเมล์ : nongchalong@thaimail.com
เวปไซต์ : www.nongchalong.th.gs

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน
ที่อยู่ : ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ : 045-697194
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ที่อยู่ : ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818002
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ที่อยู่ : 84 หมู่ 6 ตำบลหนองบังดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ : 045-600598
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ที่อยู่ : ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-634322
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า
ที่อยู่ : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4560-4063
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่อยู่ : "หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ 33130"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-915666
อีเมล์ : nongweang tb@hotmail.com
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด
ที่อยู่ : " หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-635067
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.nongyalad.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
ที่อยู่ : ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ : 045-813049
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
ที่อยู่ : ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-614543
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
ที่อยู่ : " ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ 33130"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818108
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
ที่อยู่ : " ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-691866
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
ที่อยู่ : 119 หมู่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ : 045-603076
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
ที่อยู่ : " ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-602222
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
ที่อยู่ : หมู่ 12 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 045-650676
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-692641
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
ที่อยู่ : "หมู่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-81533
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : www.nonghi.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
ที่อยู่ : " หมู่ 9 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-649627
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์
ที่อยู่ : " ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-637142
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ
ที่อยู่ : "222 หมู่ 6 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
ที่อยู่ : ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-608112
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้
ที่อยู่ : ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน
ที่อยู่ : " ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ 33210"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-699230
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
ที่อยู่ : " ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818073-4
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
ที่อยู่ : " 146 หมู่ 12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-630183 ,045-671311
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : http://www.huayneua.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
ที่อยู่ : ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-630183 ,045-671311
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ
ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 33160"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-818132-33
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-602172
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
ที่อยู่ : ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ : 045-685072
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง
ที่อยู่ : 62 หมู่ 1 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
เบอร์โทรศัพท์ : 045-660702
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
ที่อยู่ : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4560-1589
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
ที่อยู่ : ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 045-915866
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -

องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
ที่อยู่ : " หมู่ 1 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-919034
อีเมล์ : -
เวปไซต์ : -