วัดมหาพุทธาราม วัดพระโต sisaket temple

 วัดพระโต เป็นวัดที่อยู่กลางเมืองศรีสะเกษ มีความเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษ ชาวศรีสะเกษเคารพศรัทธา ด้านในโบสถ์มีพระองค์ใหญ่ มีโรงเรียนวัดด้วย