เครื่องตีใยตาล ภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ | sugar fiber beat machine in sisaket