หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ sisaket chamber of commerce

เลขที่ 131 ถนนปลัดมณฑล ต.เมืองเหนือ อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3022 ,0-4562-2115 โทรสาร 0-4561-7311

อีเมล: sisaketpcc@gmail.com
เวปไซต์ : https://www.sisaketchamber.com
เฟสบุค : https://www.facebook.com/sskchamber