ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสิตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ | women training center sisaket


ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสิตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดอบรม หลักสูตรระยะสั้น 3-6 เดือน
ในสาขา 1 ตัดเย็นเสื้อผ้า  2 เสริมสวยสตรีและตัดผมชาย 3 เคหบริการ และ 4 ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก

นอกจากนี้ เปิดสอนระดับ ปวช. 3 ปี ในสาขา 1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทุกหลักสูตร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน มีที่พัก อาหาร และสวัสดิการอื่นๆ ฟรี
เรียนจบแล้ว บริการจัดหางานให้ตามความสมัครใจ

สนใจติดต่อ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสิตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ กม.ที่ 13
ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทร 045-916-553