สนามชนไก่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ | sisaket cockfighting stadium

ป้ายบอกทาง
ทางเข้าสนามชนไก่
บริเวณที่จอดรถ
ป้ายทางเข้าสนามชนไก่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Posted by Picasa