โรงแรมวิจิตรนคร ศรีสะเกษโรงแรมวิจิตรนคร
1478/4 ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อ.เมือง Sisakate, Sisaket 33000
 
ถนนวิจิตรนคร หลังศูนย์การค้าเก่า
ในบริเวณโรงแรมบ้านแก้วเรือนขวัญ
สำรองห้องพักได้ที่
045-620123 , 083-747-8854