วิจิตรนครนอนพัก ศรีสะเกษ

วิจิตรนคร นอนพัก
ถนนวิจิตรนคร หลังศูนย์การค้าเก่า
ในบริเวณโรงแรมบ้านแก้วเรือนขวัญ
สำรองห้องพักได้ที่
045-620123 , 083-747-8854