#ศรีสะเกษ จัดระเบียบสายไฟ กำจัดสายเก่าที่ไม่ได้ใช้งานออกได้มากกว่า 50% ทำให้สบายตาขึ้นมาก