บัตรกดเงินสด กสิกรไทย เงินกู้ ศรีสะเกษ sisaket loan

คุณสมบัติ

  • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
  • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
  • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
  • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
  • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
  • จิ้มดูได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/loan/personalloan/pages/xpresscash.aspx