หมอสูตร ศรีสะเกษ นักพูดในงานพิธี บุญเลิศ คชพันธ์

 รับพูดในงานพิธีต่างๆ ฉายา นักพูดเสียงสวรรค์ 


นักพูดในงานพิธี งานกฐิน งานบวช งานบุญผ้าป่า งานบุญต่างๆ พิธีขึ้นบ้านใหม่

หมอสูตร ศรีสะเกษ

นักพูดเสียงสวรรค์ อาจารย์บุญเลิศ คชพันธ์

โทร 098-565-1946


นักพูดเพื่อความมีชีวิตชีวาในงาน 


โทรติดต่อ แล้วถ้าเขางงๆ ให้แจ้งว่าได้เบอร์มาจากร้านจรุงใจ ขายซีดีเพลงศรีสะเกษ