นักพูดในงานพิธี บุญเลิศ คชพันธ์

 รับพูดในงานพิธีต่างๆ ฉายา นักพูดเสียงสวรรค์ 

โทร 062-274-8670