บ้านจะกง - อำเภอขุขันธ์ - จังหวัดศรีสะเกษ

สารคดีสั้น - บ้านจะกง - อำเภอขุขันธ์ - จังหวัดศรีสะเกษ