การเดินทาง ศรีสะเกษ ไป ยางชุมน้อย | Sisaket to Yangchumnoi

เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ค. 2015 timelapse เส้นทางจากตัวเมืองศรีสะเกษ ถึง อ.ยางชุมน้อย ผ่านทางบ้านคูซอด บ้านแก้ง 15-07-2558 การเดินทางจากยางชุมน้อย ไป ศรีสะเกษ