พลาสติกกันกระแทก ศรีสะเกษ Air bubble Sisaket


พลาสติกกันกระแทก Air bubble

ราคา ณ วันที่ 22 มิ.ย.60 = 475  บาท
ราคาอาจจมีการเปลียนแปลง
สอบถามได้ที่ไลน์ไอดี suriyaLive

กว้าง 0.62 เมตร
ยาว 100 เมตร (ไม่เคยวัดจริงๆเหมือนกัน แต่น่าจะถึง)

ติดต่อรับด้วยตนเองที่ศรีสะเกษ ที่ร้านจรุงใจ ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ
ไม่มีบริการส่ง เนื่องจาก ค่าส่งแพงมาก (มันใหญ่)

60 cm * 60 cm = 5 บาท
60 cm * 500 cm = 40 บาท
60 cm * 100 m = 475 บาท