การแสดง แสง เสียง ศรีพฤทเธศวร ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ

การแสดง แสง เสียง ศรีพฤทเธศวร ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ งานเทศกาล "ดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย” ประจำปี 2558 ขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558