ธนาคารออมสิน ศรีสะเกษ sisaket Government Savings Bank


ธนาคารออมสิน สาขาถนนอุบล
Government Savings Bank
ที่อยู่ : "1042 / 9 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000"
เบอร์โทรศัพท์ : 045-614000 ,045-643436 ,045-612659

อีเมล์ : LOAN4801@gsb.or.th


ธนาคารออมสิน สาขาถนนเทพาล
Government Savings Bank
444/2, ถ.เทพา, เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ, 33000
33000
045 613 766
045 611 095


ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการ (ธนาคารออมสิน สาขาศรีสะเกษ)
เบอร์โทรศัพท์ : 045-611095