กู้ภัยศรีสะเกษ 045612076 และ 0851050504 | rescue sisaket accident call


กู้ภัยศรีสะเกษ กู้ภัยศรีสะเกษ 045612076 และ 0851050504

ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างจิตต์
มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุบัติเหตุ ป่วยฉุกเฉิน เก็บศพ ฝังศพ จับงู และก้อแล้วแต่จะให้ช่วย ท่าช่วยได้เราจะช่วย ช่วยไม่ได้เราจะหาคนที่ช่วยได้ช่วย

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์ 045612076 และ 0851050504
24 ชั่วโมง

สถานที่ 8 หมู่ 8 ชุมชนหนองคู-หนองแดง ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง, ศรีสะเกษ 33000