โรงแรม เกษสิริ ศรีสะเกษ | Kessiri Hotel Sisaketที่อยู่: 1102-5 ขุขันธ์ ตำบล เมืองใต้ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 ไทย
โทรศัพท์:+66 45 614 006

KESSIRI HOTEL
1102 - 05 Khukan Road, Muang Srisakes 33000
e-mail : thada_lim@yahoo.com

http://www.kessiri.com/