ดับเพลิง ศรีสะเกษ โทร. 199 หรือ 045-612646


ดับเพลิง ศรีสะเกษ ดับไฟ ไฟไหม | Sisaket Fire Station Tel

เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนหรือแจ้งไปยัง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง)
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
หมายเลขโทรศัพท์ 199 หรือ 045-612646 , 045-620211