โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ Anuban sisaket School

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ถ.วันลูกเสือ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

โทร.045-611529, 045-643655, 045-643140
โทรสาร 045-611529 :: e-mail: anubansisaket@obec.go.thภาพถ่ายบริเวณหลังตึก 1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
Posted by Picasa