เขตพื้นที่การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งศรีสะเกษ sisaket election area

  • เขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอวังหินศ
  • เขต 2 อำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง
  • เขต 3 อำเภอกันทรลักษ์ (ยกเว้นตำบลภูเงิน)
  • เขต 4 อำเภอกันทรลักษ์ (เฉพาะตำบลภูเงิน) อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอพยุห์ อำเภอไพรบึง
  • เขต 5 อำเภอขุนหาญ อำเภอภูสิงห์ อำเภอขุขันธ์ (เฉพาะตำบลปรือใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลศรีตระกูล และตำบลตาอุด)
  • เขต 6 อำเภอขุขันธ์ (ยกเว้นตำบลปรือใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลศรีตระกูล และตำบลตาอุด) อำเภอปรางค์กู่ (ยกเว้นตำบลสำโรงปราสาท และตำบลตูม)
  • เขต 7 อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน อำเภอปรางค์กู่ (เฉพาะตำบลสำโรงปราสาท และตำบลตูม) อำเภอเมืองจันทร์
  • เขต 8 อำเภอราศีไศล อำเภอยางชุมน้อย อำเภอศิลาลาด อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ