ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุขันธ์ | khu khun libary peaple

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
196 ถนนไกรภักดี ตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4563-0686  0-4563-0657
โทรสาร  0-4563-0657 prapaipakrt@hotmai.com   nikorn@korat.nfe.go.th

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=651