ร้านอาหารจังหวัดศรีสะเกษ (ธงฟ้า)


ศรีสะเกษ (จำนวน 44 ร้าน)
1ร้านป. ปักษ์ใต้ (สาขา3)
643/21 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
ข้าวราดแกง
2ร้านก๋วยจั๊บอุบล
161/2 ม.3 ถ.กันทรารมย์ ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยจั๊บ
3ร้านนภาพรอาหารเจ
181/1 ม.13 ถ.ราชการรถไฟ ต.กันทรารมย์ อ.ดู่ จ.ศรีสะเกษ
อาหารมังสวิรัติ
4ร้านพัชรี
884/5 ต.กันทรารมย์ อ.ดูน จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
5ร้านคุณประไพ
0882/3 ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว
6ร้านปอนจ๋า
887/17 ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
7ร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์
0843/3 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว
8ร้านประสบทรัพย์
995/5 ถ.กวงเฮง ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
9ร้านอาหารบุบผา
422-28 ถ.กลางเมือง ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
10ร้านก๋วยเตี๋ยวสุขแก้ว
665 ม.13 ต.กันทรลักษ์ อ.น้ำอ้อม จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว
11ร้านมะลิวัลย์
181 ม.5 ถ.สินประดิษฐ์ ต.กันทรลักษ์ อ.น้ำอ้อม จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
12ร้านหมูแดงโภชนา
091 ม.5 ถ.สินประดิษฐ์ ต.กันทรลักษ์ อ.น้ำอ้อม จ.ศรีสะเกษ
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ
13ร้านอ้อยใจ
45 ม.1 ถ.รัฐประชา ต.ราษีไศล อ.เมืองคง จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
14ร้านก๋วยเตี๋ยวกุดชุม
293 ม.1 ต.ราษีไศล อ.เมืองคง จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว
15ร้านซังเล้ง
172/8 ถ.เทพา ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว
16ร้านซุ้ยเฮงข้าวมันไก่
1043/5 ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองใต้ จ.ศรีสะเกษ
ข้าวมันไก่
17ร้านใบเตยชัยนาท
310/8 ม.11 ต.เมืองศรีเกษ อ.หญ้าปล้อง จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
18ร้านคุณทิพย์เมืองลุง
50/13 ม.11 ต.เมืองศรีเกษ อ.หญ้าปล้อง จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
19ร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์
314 ม.8 ต.เมืองศรีเกษ อ.หญ้าปล้อง จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
20ร้านจุ๋มอาหารตามสั่ง
331 ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
21ร้านสุพรรณโภชนา
33 ม.1 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
22ร้านสุวิทย์
153 ม.8 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
23ร้านสุริยากุ๊ก
537 ม.6 ต.ขุนหาญ อ.สิ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
24ร้านก๋วยเตี๋ยวจัมโบ้
47/1 ม.1 ต.ขุนหาญ อ.สิ จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว
25ร้านดวงประเสริฐโภชนา
128 ม.5 ต.ขุนหาญ อ.สิ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
26ร้าน อมรชัย
634/45 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง-
27ร้าน ครัวคุณตุ่ม
0634/47 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง-
28ร้าน ทองโภชนา
717/1 ถ.อุบล ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง-
29ร้าน ทองพูนพงศ์
46/6 ถ.ศรีสิเศษ ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว-
30ร้าน อุทุมพรพ 2
176/11 ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว-
31ร้าน น้องแก้วก๋วยเตี๋ยวเรือ
172/10 ถ.เทพา ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว-
32ร้าน ฟาร์มทอง
01228 ถ.เทพา ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง-
33ร้าน ป้าอ้วน 2
222 ถ.เทพา ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง-
34ร้าน ข้าวแกงเทพา 6
1228/29 ถ.เทพา ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
ข้าวราดแกง-
35ร้าน สุกันยา
06 ม.7 ถ.ราชการรถไฟ ต.อุทุมพรพิสัย อ.กำแพง จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว-
36ร้าน วราลี
398 ม.7 ถ.ชัยอาญา ต.อุทุมพรพิสัย อ.กำแพง จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว-
37ร้าน สดสมบูรณ์
376 ม.7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.อุทุมพรพิสัย อ.กำแพง จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว-
38ร้าน เจี่ยวกี่
489-90 ถ.ศรีสะเกษ ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง-
39ร้านมิตรใหม่ 3
0917 ถ.กวงเฮง ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองใต้ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
40ร้านสุนีย์
991/17 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองใต้ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
41 ก๋วยเตี๋ยว
42ร้านก๋วยเตี๋ยวอุดมแชมป์
0666 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองใต้ จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว
43ร้านมิ่ง
975/25 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองใต้ จ.ศรีสะเกษ
อาหารตามสั่ง
44ร้านน้องแอม
1482/5 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองศรีเกษ อ.เมืองใต้ จ.ศรีสะเกษ
ก๋วยเตี๋ยว

ข้าวขาหมู ศรีสะเกษ