สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 8 เมษายน 2559

สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
8 เมษายน 2559
………………..
1.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ อำเภอ พี่น้องเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ศพก.ของตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จาก น.ส.สุจิตรา จันทะศิลา เกษตรกรต้นแบบ และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของ ศพก.ตำบลโนนคูณ ตามลำดับ
………………..
2.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 3  เรื่อง การปลูกพริกเพื่อการค้า การปลูกหอมแดงเพื่อการค้า ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศพก.บ้านโนนติ้ว ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
………………
3.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.บ้านกันจาน ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ เรื่องบัญชีแก้จน….ชี้ทางรวย เกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย
………………
4.สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านหนองนารี ต.บุสูง อ.วังหิน  เรื่องบัญชีแก้จน….ชี้ทางรวย มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย
5.สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.(เครือข่าย)ละลม ต.ละลม อ.ภูสิงห์  เรื่องบัญชีแก้จน…ชี้ทางรวย มีเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการอบรมจำนวน  50 ราย
……………..
6.นายภิรมย์กษฎิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วยนายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ร่วมเปิดตัว (Kick Off) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบึงบอน โดยมีคณะกรรมการ ศบกต. คณะกรรมการกลุ่ม/ชุมชนที่รับการสนับสนุนงบประมาณ และเกษตรกรที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ ร่วมดำเนินการ
……………..
7.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หลักสูตร ภาคเช้า การเพาะเห็ดในตะกร้า ภาคบ่าย การแปรรูปอาหารสัตว์ วิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50  ราย
………………..
นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ

image

image

image

คนสวยศรีสะเกษ เกณฑ์ทหาร #sisaket

ผ่านแล้วจ้า เกณฑ์ทหาร อุทุมพรพิสัย #sisaket

โพสต์โดย ศรีสะเกษ บน 8 เมษายน 2016

เจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.ปวดปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกทหาร ประจำปี 2559

    วันที่ 8 เมษายน 2559 ภายใต้การอำนวยการของนายสุรชาติ  แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอุทุมพรพิสัย(ศป.ปส.อ.อุทุมพรพิสัย) นำเจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.ปวดปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกทหาร ประจำปี 2559
     มีผู้เข้ารับการตรวจคัดเลือกจำนวน    482 คน
    พบปัสสาวะเป็นผลบวกจำนวน 31 คน
    และรพ.อุทุมพรพิสัยออกหน่วยรับบริจาคโลหิต มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 10 ราย

image

image

image

image

image

image

นายนพพงษ์ ผลาดิสัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรมไหว้พระเมืองศรีของดี ๙ วัด” ที่วัดสว่างอารมย์ วัดสุพรรณหงส์. และวัดน้ำคำ อำเภอมืองศรีสะเกษ

นายนพพงษ์ ผลาดิสัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรมไหว้พระเมืองศรีของดี ๙ วัด” ที่วัดสว่างอารมย์  วัดสุพรรณหงส์. และวัดน้ำคำ อำเภอมืองศรีสะเกษ

image

image

image

image

สนง.อำเภอขุนหาญ Kickoff การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

7 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. สนง.อำเภอขุนหาญ Kickoff การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

image

(โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร) ณ บ้านตาเอก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายปราจิต แก้วลา ปลัดอาวุโสอำเภอขุนหาญ เป็นประธาน นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ/ผู้แทน คสช./ นายกตท.กันทรอม /กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงาน

image

image

image

อุทุมพรพิสัย จับยาบ้าได้ 3 ราย

   วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนายการของนายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย/ผอ.ปส.อ.อุทุมพรพิสัย พ.ต.อ.จารุวิทย์ วงศ์ชัยกิตติพร ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย มอบหมายให้นายวิบูลย์ แก้ววรรณา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.อุทุมพรพิสัย ชุดเฉพาะกิจ ศอ.ปส.จ.ศก. จนท.ทหาร กกล.รส.จ.ศก. และสมาชิก อส.อ.อุทุมพรพิสัย ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน 3 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 63 เม็ด ได้แก่
    1.นายธันวา นามบุตร อายุ 24ปี อยู่บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 12 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และขับรถจักรยานยนต์โดยผ่านการเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
    2.นายศราวุธ สมถวิล อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 275 ม.2 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
    3.น.ส.พรพิมล จันทสุข อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 189 ม.2 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
    นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.อุทุมพรพิสัยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

image

image

image

นายอำเภออุทุมพรพิสัย เยี่ยมให้กำลังใจคณะนักแสดง ชุดศิวราตรีแห่งศรีพฤทเธศวร ” และคณะทำงานในการจัดเตรียมการจัดงานประเพณีประจำปี “ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น2ค่ำ เดือน5 แห่งวิศวุสงกรานต์ประจำปี 2559

    อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
    วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เยี่ยมให้กำลังใจคณะนักแสดง  ชุดศิวราตรีแห่งศรีพฤทเธศวร ” และคณะทำงานในการจัดเตรียมการจัดงานประเพณีประจำปี “ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น2ค่ำ เดือน5 แห่งวิศวุสงกรานต์ประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่

image

image

image

image

image

โคกจานจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

กิจกรรมแห่งความประทับใจที่รัฐบาลมอบให้พี่น้องประชาชน
         อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
     วันที่  6 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายสมศักดิ์  พันธ์ต้น เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย  นายใหม่ ศรียงยศ กำนันตำบลโคกจานพร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกจานทุกหมู่บ้าน
    เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานเกษตรกร จำนวน 200 คน ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  งบประมาณโครงการละ 1,014,000 บาท ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกจาน (บ้านโคก หมู่ที่ 1)
   

image

image

image