พิธีปฐมนิเทศโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559

image

image

นายอำเภออุทุมพรพิสัย เปิดจุดตรวจหลักศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

  ” สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”
  11  เมษายน 2559เวลา 10.09 น. นายสุรชาติแก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เปิดจุดตรวจหลักศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ มอบแนวทางและมาตราการในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 2 จุด คือบริเวณ แยกส้มป่อย ถนนหมายเลข 226 ตำลสำโรง และบ้านกระต่ำ ตำบลขะยูง
      โดยการบูรณาการกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครองนายวิบูลย์ แก้ววรรณาปลัดอำเภอพร้อมสมาชิกอส. ตำรวจโดยพ.ต.ท.นคร  ภู่รัตน์ รองผกก.ป.สภ.อุทุมพรพิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารโดยร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ นายทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ กกล.รส.จว.ศก. /นพค53 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งการจราจรตามเส้นทางขณะนี้คล่องตัว

image

image

image

image

image

เปิดงานเทศกาลบุญสงกรานต์ ขอพรสรงน้ำหลวงพ่อโต ประจำปี 2559

จังหวัดศรีสะเกษเปิดงานเทศกาลบุญสงกรานต์  ขอพรสรงน้ำหลวงพ่อโต ประจำปี 2559  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน2559

เมื่อวันที่ 10  เมษายน  2559   เวลา 09.00 น.   ณ บริเวณวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  นายธวัช  สาระบาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลบุญสงกรานต์  ขอพรสรงน้ำหลวงพ่อโต ประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน2559   โดยมีนางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์  วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมกิจกรรมเป๊นจำนวนมาก  มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการสรงน้ำปิดทองหลวงพ่อโต  การทำบุญตักบาตร  การทอดผ้าป่าสรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็ฯพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 61 พรร 2 เมษายน 2559   เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ  ได้สรงน้ำปิดทองและร่วมทำบุญสมโภชน์หลวงพ่อโต  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดศรีสะเกษ  ให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ  ได้บำเพ็ญกุศลเจริญภาวนาและรำลึกกถึงบุพการีชน  เพื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ด้วย
                                                            
บุญทัน  ธุศรีวรรณ            ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

พิธีฉลองพัดยศเเละใบกำกับเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท เป็นชั้นเอก

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธีฉลองพัดยศเเละใบกำกับเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท เป็นชั้นเอก “พระครูพิพิธกิจโกศล” เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

image

เทศบาลศรีสะเกษ ระดม รถดูดฝุ่น รถฉีดน้ำแรงดันบริการ จุดร้องเรียนบริเวณถนนไทยพันทา

สำนักสาธารณสุข เทศบาลศรีสะเกษ ระดม รถดูดฝุ่น
รถฉีดน้ำแรงดันบริการ
จุดร้องเรียนบริเวณถนนไทยพันทา ชุมชนพันทาใหญ่ ใต้ต้นมะเกลือ

image

image

image

ประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
    วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ชมการประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง จำนวน 19 ทีม
     ในงานประเพณีประจำปี “ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำเดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ปี 2559 ” ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่
   รางวัลชนะเลิศได้แก่ อบต.ปะอาว
   รองชนะเลิศอันดับ 1 อบต.ก้านเหลือง
   รองชนะเลิศอันดับ 2 อบต.หนองห้าง
   รองชนะเลิศอันดับ 3 อบต.ขะยูง

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ประกวดตำข้าวซ้อมมือและกองเชียร์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกวดตำข้าวซ้อมมือและกองเชียร์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
    วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ชมการแสดงและมอบรางวัลในการประกวดตำส้มตำลีลาประกอบหางเครื่อง
     ในงานประเพณีประจำปี “ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำเดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ปี 2559 ” ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่
   ประเภทตำข้าวซ้อมมือ
   รางวัลชนะเลิศได้แก่ ตำบล อีหล่ำ
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ตำบล แข้
   รองชนะเลิศอันดับ 2 ตำบลสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่14
   รางวัลชมเชย จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ตำบลแต้ ตำบลหนองห้าง ตำบลสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 12
    ประเภทกองเชียร์
   รางวัลชนะเลิศได้แก่ ตำบลแต้
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตำบลหนองห้าง
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตำบลสระกำแพงใหญ่หมู่ที่ 12
   รางวัลชมเชยจำนวน 3 ทีม ได้แก่ตำบล
   ประเภทส้มตำลีลา
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบล สระกำแพงใหญ่
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ตำบลแต้
   รองชนะเลิศอันดับ 2 ตำบลหนองห้าง

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

งานฉลองพระอุโบสถ ณ วัดบ้านหนองยาง ตำบลขะยูง

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ.   วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในงานฉลองพระอุโบสถ ณ วัดบ้านหนองยาง ตำบลขะยูง

image

image

image

image

image

ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการอำเภอห้วยทับทัน

[จังหวัดศรีสะเกษ]

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายธวัช  สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการอำเภอห้วยทับทัน และให้การต้อนรับ พล.ต.อุดร ประภาสะวัต ผบ.มทบ.ที่ ๒๕ โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ร่วมด้วย ณ หอประชุมอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

image