ณ วัดประชานิมิต ต.กำแพง

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
    วันที่  12 เมษายน 2559 นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมสรงน้ำพระสรงและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  โดยนายปิติ เทพเกษตรกุล  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นำสมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม ณ วัดประชานิมิต ต.กำแพง

image

image

image

image

image

งานสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธอภัยมงคลสมังคี สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ลานต้นโพธิ์ วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)

ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธอภัยมงคลสมังคี สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึก  ณ ลานต้นโพธิ์ วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) โดยนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ   กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศอบอวลด้วยรอยยิ้ม ความรัก และความอบอุ่น

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ทำบุญตักบาตในวันสงกรานต์ พิธีบวงสรวงและสรงน้ำศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง

ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตในวันสงกรานต์ พิธีบวงสรวงและสรงน้ำศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง โดยมีนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ   สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตต้อนรับปีใหม่ไทยเป็นจำนวนมาก

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา และตราตั้งเจ้าอาวาส

    วันที่  13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย อ่านประกาศสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา และตราตั้งเจ้าอาวาส แก่พระอธิคม จิรถาวโร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 7 ตำบลสระกำแพงใหญ่

image

image

image

image

image

image

image

image

งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านแสนคูณ ตำบลโคกจาน

    วันที่  13 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านแสนคูณ ตำบลโคกจาน โดยการนำของนายสิทธิพงษ์ จำปาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านแสนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน

image

image

image

image

image

image

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ บรรดาเหล่าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และพลตำตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทย และถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ที่เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทย ที่ควรค่าแก่การรักษาสืบทอด ให้คงอยู่คู่ชาวไทยสืบไป
บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ฟุตบอลเพื่อการกุศลนำทีมโดยหงา คาราวาน เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนบ้านแข้ ตำบลแข้

ฟุตบอลการกุศล
    วันที่  12 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศลนำทีมโดยหงา คาราวาน เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนบ้านแข้ ตำบลแข้

image

image

image

สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 12 เมษายน 2559

…………..
1.สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 จำนวน 50 ราย ณ ศพก.(ศพก.เครือข่าย) บ้านซ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลกุง  อำเภอศิลาลาด    หลักสูตร การถอดรหัสข้อมูลดินและเคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความสำเร็จ
……………
2.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.บ้านกันจาน ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ เรื่อง สุขภาพดีมีสุขเกษตรกรจำนวน  50 ราย เข้าร่วมโครงการฯ
…………….
3.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ครั้งที่ 2  ณ ศพก.บ้านหนองหว้า ต.หนองแก้ว อ. เมืองศรีสะเกษ เรื่องการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ปัองกันกำจัดศัตรูพืชและพืชไร่หลังนา เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย
………………
4.สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.(ศูนย์ฯ เครือข่าย) บ้านโนนมีชัย ตำบลละลาย เรื่อง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา และการเลี้ยงไส้เดือน มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย
…………………
5.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 5 เรื่อง การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศพก.บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
……………
6.นายภิรมย์กฤษฏิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย ชั้น 2 อำเภอยางชุมน้อย โดยนายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย จนท.ฝ่าย คสช. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ประธาน ศบกต. และประธานกลุ่ม/ชุมชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกัน
…………………
7.นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยนายน้อย คำแผง เกษตรตำบลกระหวัน/ไพร ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านกันจดใหม่ ตำบลกระหวัน  โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร บ้านระหาร ตำบลกระหวัน โครงการลานตากผลผลิตการเกษตรบ้านโตง ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
………………..
8.สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ช่วงที่ 2   ณ ศพก.(ศูนย์ฯ เครือข่าย)ต.ละลม อ.ภูสิงห์ เรื่องการผลิตเชื้อราป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน  50 ราย
………………
9.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์  ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หลักสูตร การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า และ การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในพืชผัก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50  ราย
………………
10.สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5  ครั้งที่ 2  ณ ศพก.ต.คำเนียม เรื่องการเพาะเห็ด ซึ่งมีเกษตรกรจำนวน  50 ราย เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้
………………..
11.นายประวิทย์ สูงสุด นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามประสานงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว มอบวัสดุฝึกอบรม กิจกรรม GAP ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ วังหิน ขุขันธ์ ขุนหาญ และพยุห์ และประสานโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอกันทรลักษ์  เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร บ.ศรีอุดม และซำตารมย์ ต.ตระกาจ      อ.กันทรลักษ  จ.ศรีสะเกษ
……………….
12.นายกาฬสินธุ์ นาคผิว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายสุรศักดิ์ ถาวร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
……………….
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ ให้กับเด็กๆ

    วันที่  11 เมษายน 2559 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
    โดยนายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกิจกรรม

image

image

image

image

image