มอบรางวัลโล่เกียรติยศแก่ ผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ 22 อำเภอรวม 25 ท่านของจังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

มอบรางวัลโล่เกียรติยศแก่ ผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ  22 อำเภอรวม 25 ท่านของจังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

นายวิทยา วิรารัตน์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ  หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ  คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ คปศ.  มูลนิธิ พศช. มูลธิหลวงปู่สรวง  สภาพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   มอบรางวัลโล่เกียรติยศแก่ ผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ  22 อำเภอรวม 25 ท่านของจังหวัดศรีสะเกษ   บริเวณลานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  หน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ  เป็นการมอบความสุขให้กับประชาชน

image

image

image

image

image

งานสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธอภัยมงคลสมังคี สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ลานต้นโพธิ์ วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)

ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธอภัยมงคลสมังคี สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึก  ณ ลานต้นโพธิ์ วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) โดยนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ   กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศอบอวลด้วยรอยยิ้ม ความรัก และความอบอุ่น

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ทำบุญตักบาตในวันสงกรานต์ พิธีบวงสรวงและสรงน้ำศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง

ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตในวันสงกรานต์ พิธีบวงสรวงและสรงน้ำศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง โดยมีนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ   สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตต้อนรับปีใหม่ไทยเป็นจำนวนมาก

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา และตราตั้งเจ้าอาวาส

    วันที่  13 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย อ่านประกาศสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา และตราตั้งเจ้าอาวาส แก่พระอธิคม จิรถาวโร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 7 ตำบลสระกำแพงใหญ่

image

image

image

image

image

image

image

image

งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านแสนคูณ ตำบลโคกจาน

    วันที่  13 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านแสนคูณ ตำบลโคกจาน โดยการนำของนายสิทธิพงษ์ จำปาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านแสนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน

image

image

image

image

image

image

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ บรรดาเหล่าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และพลตำตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทย และถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ที่เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทย ที่ควรค่าแก่การรักษาสืบทอด ให้คงอยู่คู่ชาวไทยสืบไป
บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

image

image

image

image

พิธีฉลองพัดยศเเละใบกำกับเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท เป็นชั้นเอก

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธีฉลองพัดยศเเละใบกำกับเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท เป็นชั้นเอก “พระครูพิพิธกิจโกศล” เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

image

งานฉลองพระอุโบสถ ณ วัดบ้านหนองยาง ตำบลขะยูง

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ.   วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในงานฉลองพระอุโบสถ ณ วัดบ้านหนองยาง ตำบลขะยูง

image

image

image

image

image