ประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
    วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ชมการประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง จำนวน 19 ทีม
     ในงานประเพณีประจำปี “ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำเดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ปี 2559 ” ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่
   รางวัลชนะเลิศได้แก่ อบต.ปะอาว
   รองชนะเลิศอันดับ 1 อบต.ก้านเหลือง
   รองชนะเลิศอันดับ 2 อบต.หนองห้าง
   รองชนะเลิศอันดับ 3 อบต.ขะยูง

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ประกวดตำข้าวซ้อมมือและกองเชียร์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกวดตำข้าวซ้อมมือและกองเชียร์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
    วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ชมการแสดงและมอบรางวัลในการประกวดตำส้มตำลีลาประกอบหางเครื่อง
     ในงานประเพณีประจำปี “ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำเดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ปี 2559 ” ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่
   ประเภทตำข้าวซ้อมมือ
   รางวัลชนะเลิศได้แก่ ตำบล อีหล่ำ
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ตำบล แข้
   รองชนะเลิศอันดับ 2 ตำบลสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่14
   รางวัลชมเชย จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ตำบลแต้ ตำบลหนองห้าง ตำบลสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 12
    ประเภทกองเชียร์
   รางวัลชนะเลิศได้แก่ ตำบลแต้
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตำบลหนองห้าง
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตำบลสระกำแพงใหญ่หมู่ที่ 12
   รางวัลชมเชยจำนวน 3 ทีม ได้แก่ตำบล
   ประเภทส้มตำลีลา
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบล สระกำแพงใหญ่
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ตำบลแต้
   รองชนะเลิศอันดับ 2 ตำบลหนองห้าง

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

ประกวดเต้นแอโรบิค อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกวดเต้นแอโรบิค อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
    วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ชมการแสดงและมอบรางวัลในการประกวดเต้นแอโรบิคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอุทุมพรพิสัย ในงานประเพณีประจำปีย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำเดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ปี 2559 ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่
   รางวัลชนะเลิศได้แก่ โซนที่ 1 ประกอบด้วย ตำบลรังแรง ตำบลแต้ ตำบลตาเกษ และตำบลโพธิ์ชัย
   รองชนะเลิศอันดับ 1 โซน 5
   รองชนะเลิศอันดับ 2 โซน 4
   รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัลได้แก่โซน 1 และโซน 3

image

image

image

ประกวดธิดาอุทุมพรสตรีแห่งวิศุวสงกรานต์

ธิดาอุทุมพรสตรีแห่งวิศุวสงกรานต์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
    วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมชมและมอบรางวัลในการประกวดธิดาอุทุมพรสตรีแห่งวิศุวสงกรานต์ โดยมีสาวงามเข้าร่วมประกวดจำนวน   19 คน
      ในงานประเพณีประจำปีย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำเดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ปี 2559 ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่
   รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาววนิดา ชธาศรี จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางสาวนางสาว พรรนิภา สีถาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลรังแรง
   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาวพิชญาพร แดงงาม จากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
    รองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลขวัญใจชาวอำเภออุทุมพรพิสัย นางสาว กนกวรรณ แก้วบุญมา จาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ

image

image

image

image

image

image

image