ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์จำนวน 14 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ณ วัดศรีอุทุมพรตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัย

    9  เมษายน 2559เวลา 10.09 น. นายสุรชาติแก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย  ร้อยเอกภูวนาถ แก้วอำนาจ นายทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ กกล.รส.จว.ศก. นายสุนิจ บุญสะโต ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์จำนวน 14 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย  ณ วัดศรีอุทุมพรตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image