รับสมัคร นักการภารโรงและครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม #sisaket

ด้วยสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วมว่างลง จึงประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ ยื่นเอกสารการสมัครได้ระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน2560 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รายละเอียดดูได้ที่ http://www.sisaketedu1.go.th/news/wp-content/uploads/2017/05/60-05-096-1.pdf

จิ้มข้อความด้านบนนี้เลย ^

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน  บาสเกตบอล  TOA  เยาวชนและประชาชน   ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา  09.30  น. ณ  ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษา  โรงเรียนสตรีสิริเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

หอการค้า

นายชาญณรงค์  ทวีสาร   และนายเชิดชัย  จิณะแสน   รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2560  ในวันอังคารที่  23  พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

หอการค้า

นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกอจกรรม  OSOTSPA ROAD TO UNIVERSITY สานฝันเยาวชนไทยสู่รั่วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษาที่ 28 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอปรางค์กู่

อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอปรางค์กู่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการซึ่งมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

  – การสาธิตและเป็นวิทยาการในการทำดอกไม้จันทร์

  – การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปรางค์กู่

   จัดโครงการโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปรางค์กู่ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปรางค์กู่