อุทุมพรพิสัยออกตรวจร้านเกม

​อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐  น. นายสุรชาติ  แก้วศิลา  นายอำเภออุทุมพรพิสัย  มอบหมาย ให้  นายวิบูลย์  แก้ววรรณา  ปลัดป้องกันฯ  นางสาววารุณี  มหาผล  วัฒนธรรมอำเภอ พร้อม อส. ผรส.  ๖ นาย ตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์ ประเภทเกมการเล่นที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้านไอทีมาร์ท  ต.กำแพง พบว่า 

๑. ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี เข้าใช้บริการก่อนกำหนด  จำนวน ๘ คน  

๒.ตรวจปัสสาวะ ๓ คน ไม่พบสิ่งเสพติด

๓. ยึดรถจักรยานยนต์ ๒ คัน ดัดแปลงท่อไอเสียให้มีเสียงดัง

เกษตรอำเภอขุนหาญออกเยี่ยมชาวบ้าน

​29 สค.59 เวลา 09.00 น. นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ  เยี่ยมเยียนเกษตรกรหมู่ที่ 5 และ8 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรทางเลือกอื่น  คุณสมบัติเกษตรกรแลเงื่อนไข ดังนี้

– รายละไม่เกิน 5 ไร่ ต้องเป็นที่นาไม่เหมาะสม

-มีที่ดินเป็นของตนเองและคนในครัวเรือนไม่เกิน 15 ไร่

-ต้องสมัครใจ

-เข้าร่วมโครงการแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไร่ละ1,000 ได้

เงื่อนไขรัฐสนับสนุน

1) ค่าปรับที่ /ระบบน้ำ/ปัจจัยการผลิต ไร่ละ5,000 บาท

2)ค่าใช้จ่ายการเลี้ยงสัตว์เล็ก(ไก่) 2,844 บาท /ค่าใช้จ่ายเลี้ยงปลา 2,300 บาท

ส่งใบสมัครถึงสนง.เกษตรอำเภอขุนหาญ ก่อนเที่ยง วันจันทร์ที่ 29 สค.59 เวลา 10.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่เกษตรอำเภอขุนหาญ 0897184767

เทศบาลฯ  โดยสำนักการช่างเข้าทำการนี้ซ่อมทางเท้าถนนอุบล จุดหน้าตึกชุนอำไพและหน้าศูนสุภาพชุมชนสุขภาพ  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรบนทางเท้า

เทศบาลฯ  เข้าติดตั้งเต๊นท์เตรียมงานเทกระจาดที่มูลนิธิในวันที่  29  สิงหาคม  2559  และติดตั้งชื่อชุมชนโนนสวรรค์

หมู่บ้านศิล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี บ้านหนองสวง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ #sisaket