อ.อุทุมพิสัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่น #sisaket

อ.อุทุมพิสัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่น #sisaket
      วันที่  25 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายสุรชาติ  แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด และให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 17 ตำบลก้านเหลือง ณ วัดบ้านธาตุน้อย

image

image

image

image

image

image

image

image

ร้านประชารัฐสุขใจ Shop แหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นคุณภาพและจุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket

ร้านประชารัฐสุขใจ Shop แหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นคุณภาพและจุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket
วันที่  24  พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยนายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการอำเภอและทีมงานพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือกับ  สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อุทุมพรพิสัย สนองนโยบายรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
เปิดร้านประชารัฐ สุขใจ shop เพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมือง ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพิ่มช่องทางในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมถึงเป็นจุดประชาสัมพันธ์และบริการนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย 

image

image

image

image

image

เทศบาลเมืองศรีสะเกษวางท่อซอยสามัคคี

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ได้ดำเนินการวางท่อซอยสามัคคี เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ทำการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพร(ซอยสามัคคี) ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน

image

image

การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมการแข่งขัน/ประกวดอื่นๆ งานเงาะทุเรียนศรีสะเกษ 59 #sisaket

image

image

image

image

image

image

ขยายเวลาประกวดคลิป PR “เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ’59” ถึง 30 พฤษภาคม 2559 นี้ #sisaket

ศรีสะเกษเอฟซีเตะกับแบงค็อกยูไนเต็ด 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์รังสิต #sisaket #sisaketFC

image

อุทุมพร ทำโครงการนาแปลงใหญ่ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน #sisaket

อุทุมพร ทำโครงการนาแปลงใหญ่ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน #sisaket

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการนาแปลงใหญ่(การทำนาหยอด) และโครงการ 1 ไร่ 1 แสนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่น บ้านโคก ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image