คลังเก็บหมวดหมู่: ปรางค์กู่

นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมปราสาทปรางค์กู่ #sisaket 20160625

นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมปราสาทปรางค์กู่ #sisaket 20160625

นายอำเภอปรางค์กู่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมปราสาทปรางค์กู่

image