นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมปราสาทปรางค์กู่ #sisaket 20160625

นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมปราสาทปรางค์กู่ #sisaket 20160625

นายอำเภอปรางค์กู่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมปราสาทปรางค์กู่

image

ศึกมวยไทยเพื่อการกุศล ที่อำเภอปรางค์กู่วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 #sisaket

image