ไทย-กัมพูชา พัฒนาร่วมด่านถาวรช่องสะงำรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไทย-กัมพูชา พัฒนาร่วมด่านถาวรช่องสะงำรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่อวันทึ่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 11.0 น. พลตรี สนธยา ศรีเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พร้อมนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ  นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ พันเอก ณัฐ ศรีอินทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับนายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดระเบียบด่านถาวรช่องสะงำชายแดนไทย – กัมพูชา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตกลงร่วมกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณด่านถาวรช่องสะงำ เช่นการทำทางเดิน การจัดทำป้ายที่เป็นภาษาไทย ภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษ และปักธงชาติทั้งสองฝั่ง ให้นักท่องเที่ยวได้รู้เขตแดนทั้งสองฝั่ง ในส่วนเรื่องการทำประตูถาวรยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ Buffer Zone แต่ในเรื่องที่พัฒนาได้ก็จะพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งสองฝั่ง ได้ข้ามไปมาหาสู่กัน เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าตามการท่องเที่ยวชายแดนกลับมาคึกคักสนองนโยบายรัฐบาล และผลักดันให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาอาคารที่ทำการชั่วคราวด่านชายแดนช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ #sisaket

ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาอาคารที่ทำการชั่วคราวด่านชายแดนช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ #sisaket

วันนี้ พุธ ที่ 15 มิ.ย. 59 เวลา 11.00 น.  จังหวัดศรีสะเกษ และ กองกำลังสุรนารี ได้มีการนัดปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร
ฝ่ายไทย ประกอบด้วยนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ , พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กองกำลังสุรนารี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผวจ.ศก. , นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผวจ.ศก. , พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.3 , นายประสงค์ เพริดพริ้ง นายด่านศุลกากรช่องจอม(ผู้ดูแลพื้นที่ช่องสะงำ) และนายครรชิต ดีหนองยาง นอภ.ภูสิงห์
ฝ่ายกัมพูชา ประกอบด้วย นายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย , พล.ท.ยิม พันนา รองแม่ทัพภูมิภาคทหารที่ 4 นายฮอซิน วีระยุทธ นอภ.อัลลองเวง
เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาอาคารที่ทำการชั่วคราวด่านชายแดนช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ และการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ด่านชายแดน โดยมีการหารือตกลงร่วมกัน ดังนี้
1. การประดับธงชาติในพื้นที่ตั้งด่านของแต่ละฝั่ง
2. การสร้างช่องทางเดินทั้งสองฝั่งตามที่ตกลงกัน
3. มีการทำป้ายข้อความ-ด่านช่องสะงำโดยมีข้อความทั้งภาษาไทย ภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่บั๊ฟเฟอร์โซน (buffer zone)     
สำหรับประเด็นในเรื่องการทำประตูเข้าออกทั้งสองฝั่งจะได้นำไปหารือในระดับรัฐบาลซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องในเรื่องเขตแดนของทั้งสองประเทศต่อไป เสร็จสิ้นการหารือในเวลา 12.30 น. และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ โรงแรมสะงำรีสอร์ท ประเทศกัมพูชา

โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา (RBC) ด้าน ทภ.2 และ ภท.4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา

image

image

image

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13 ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13 ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2559. เวลา 11.30น.  ที่บริเวณทุ่งนาบ้านตาเนียมและบ้านประเสริฐพัฒนา ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์  นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13  พร้อมด้วยคณะ  ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอภูสิงห์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลละลมและเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งของอำเภอภูสิงห์  และนำตรวจเยี่ยมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559  โครงการวางท่อส่งน้ำลำห้วยตามอญ ขนานกับลำห้วยสำราญ ระยะทาง 140 เมตร  โดยใช้แรงงานเกษตรกรจากบ้านตาเนียมและบ้านประเสริฐพัฒนา มีเกษตรกรทั้งหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์ทำนาปีจำนวน ประมาณ 400 ครอบครัว  มีพื้นที่ในการทำนาปีจำนวนประมาณ 3,000 ไร่  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรหลังจากทำนาตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

บรรยากาศการเล่นสงกรานต์ของประชาชนบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ของกรมชลประทาน. ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน. อ.กันทรลักษ์ และอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู. อ.ภูสิงห์

บรรยากาศการเล่นสงกรานต์ของประชาชนบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ของกรมชลประทาน.  ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน. อ.กันทรลักษ์ และอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู. อ.ภูสิงห์

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ศรีสะเกษนักท่องเที่ยวร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ แห่กราบขอพรลอดใต้โลงศพหลวงปู่สรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ไทย

ศรีสะเกษนักท่องเที่ยวร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ แห่กราบขอพรลอดใต้โลงศพหลวงปู่สรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ 14  เมษายน  2559  ที่วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้งสรีระสังขารหลวงปู่สรวง เทพเจ้าของชาวไทย-กัมพูชา ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ปรากฏว่าได้มีประชาชนชาวไทยจากทั่วประเทศ ที่กลับมาเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มากราบสรีระสังขารของหลวงปู่สรวงเพื่อขอพรในสิ่งที่ปรารถนา พร้อมทั้งเดินลอดใต้โลงศพของหลวงปู่สรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปี ใหม่ไทย

เนื่องจากว่ามีพุทธศาสนิกชนพากันมากราบไหว้หลวงปู่สรวงเป็นจำนวนมากจนต้อง เข้าแถวยาวเหยียดล้นออกไปนอกศาลา อีกทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างหนัก ทางคณะกรรมการวัดจึงได้ขอให้พุทธศาสนิกชนเดินลอดใต้โลงศพของหลวงปู่สรวง เพียงคนละ 1 รอบเท่านั้น ส่วนดอกไม้และธูปเทียนที่ทางคณะกรรมการวัดนำมาจัดไว้บริการประชาชนต้องหมดลง ในเวลาอันรวดเร็ว

พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาและเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย แม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนจัดมาก แต่ก็ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกคนที่มากราบไหว้หลวงปู่สรวง จงมีจิตใจที่ร่มเย็น อย่าใจร้อนเหมือนสภาพอากาศ และขอให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ให้มีสติสัมปชัญญะในการทำกิจทั้งปวง รวมทั้งขอให้เดินทางกลับไปสู่ภูมิลำเนาเพื่อไปเยี่ยมญาติพี่น้องให้เดินทาง โดยสวัสดิภาพแคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง ขอให้โชคดีมีชัยทุกผู้ทุกคนตลอดไป                                                  

บุญทัน  ธุศรีวรรณ             ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

image

image