เกษตรจังหวัดศรีสะเกษให้บริการเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการควบคุมและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

วันที่ 14 มิถุนายน 2559

กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 ณ วัดหนองอิไท ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง โดยดำเนินการให้บริการเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการควบคุมและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราแก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป จำนวน 240 ราย

image

image

image

image

image

พิธิวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างรูปหล่อ ลพ.มุม อินทปัญโญ ณ วัดปราสาทเยอ อ.ไพรบึง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมต.คมนาคม เป็นประธานในพิธิวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างรูปหล่อ ลพ.มุม อินทปัญโญ ณ  วัดปราสาทเยอ  อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โดยมี พระราชกิตติรังษี วัดเจียงอีศรีมงคลวราม เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์. มีประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

image

image

image

image

image

image

image

image