โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 พบกันวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ลานออดหลอด #sisaket

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  ครั้งที่ 4 พบกันวันพุธที่  22  มิถุนายน  2559 ณ  ลานออดหลอด #sisaket

ท่านใดที่สนใจใช้บรอการซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ซ่อมคอมพิวเตอร์ ตัดผม  ฝึกอาชีพ บริการแนะนำติดตั้ง  Internet  ความเร็วสูง บริการด้านสาธารณสุข บริการแบบบ้านเพื่อประชาชน และเลือกซื้อสินค้า อาหาร ตั้งแต่เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ลานออดหลอด

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดทีมเสริมทำความสะอาดงานเงาะทุเรียน #sisaket #20160618

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

วันนี้ พฤหัสบดี ที่ 16 มิ.ย.59 เวลา 14.30 น. ท่านกฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขุดวางท่อใหม่จากเดิมปชช.วางไว้สูงน้ำไหลไม่สะดวกภายในชอยสามัคคี #sisaket

image

image

image

image

งานไฟฟ้าฯ เปลี่ยนแบตไฟกระพริบก่อนแยกคูซอต ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพร

image

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กำจัดว้ชพืช และขุดคลองระบายน้ำริมถ.ครองราช 60 ปี #sisaket

image

image

image

image

เทศบาลเมืองศรีสะเกษบดอัดถนนเชื่อมท่อบ่อพักท่อระบายน้ำ ถ.ศก.อุทุมพร #sisaket

image

image

image