ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการอำเภอห้วยทับทัน

[จังหวัดศรีสะเกษ]

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายธวัช  สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการอำเภอห้วยทับทัน และให้การต้อนรับ พล.ต.อุดร ประภาสะวัต ผบ.มทบ.ที่ ๒๕ โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ร่วมด้วย ณ หอประชุมอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

image