อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ยังแล้งต่อเนื่องขาดแคลนน้ำดิบผลิต ประปา กระทบประชาชน ส่วนราชการ ข่าว thai pbs #sisaket

อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ยังแล้งต่อเนื่องขาดแคลนน้ำดิบผลิต ประปา กระทบประชาชน ส่วนราชการ ข่าว thai pbs #sisaket

image

image

image

image