เกษตรกรศรีสะเกษเร่งเก็บถั่วลิสงเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี

เกษตรกรศรีสะเกษเร่งเก็บถั่วลิสงเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มมีปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ ได้เริ่มมีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกข้าวนาปี เช่นเดียวกันกับ นางสุดา สมคะเน เกษตรกรในพื้นที่บ้านดอนไม้งาม ตำบลหนองหมี อำเภอ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสง ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย เพื่อเตรียมเพาะปลูกข้าวนาปี
นางสุดา สมคะเน เล่าว่า หลังจากรัฐบาลมีนโยบายปลูกพืชน้ำน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรัง ตนจึงได้หันมาปลูกถัวลิสงซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและใช้เวลาในการปลูกสั้น  สามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่าย  โดยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงหมู่บ้าน ในราคากิโลกรัมล่ะ 15-20 บาท และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็จะนำรถไถมาไถกลบพื้นที่ เพื่อเตรียมการปลูกข้าวนาปี และถั่วลิสงที่ปลูกนั้น สามารถที่จะไถกลบเป็นปุ๋ยให้กับดินก่อนที่จะเพาะปลูกข้าวนาปีต่อไป

image

image

image

image