ยึดเครื่องชั่งแล้ว 4 เครื่อง จากตลาดสดในจังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 26 เม.ย. 59 สนง.พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สนง.ชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ ออกตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อ และการปิดป้างแสดงราคาสินค้า ณ ตลาดสด อ.กันทรารมย์ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ผลการตรวจสอบ ยึดเครื่องชั่ง จำนวย 4 เครื่อง ส่วนการปิดป้ายแสดงราคาส่วนใหญ่ปิดป้ายถูกต้อง

image

image

10.00 การจราจรบนถนนหมายเลข 226 อุบลฯ-นครราชสีมา ช่วงผ่านเทศบาลกันทรารมย์ ติดขัดปริมาณรถมาก เคลื่อนตัวช้า ตามสัญญานไฟ

10.00 การจราจรบนถนนหมายเลข 226 อุบลฯ-นครราชสีมา ช่วงผ่านเทศบาลกันทรารมย์ ติดขัดปริมาณรถมาก เคลื่อนตัวช้า ตามสัญญานไฟ

image

image

image

image

image

image

image

ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนของชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 จุดบริการประชาชนแยกกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 14 เมษายน 2559 เวลา 20.00 น นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนของชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 จุดบริการประชาชนแยกกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพบว่าสถานการณ์ปกติการจราจรคล่องตัว

image

image

image