ร้านธงฟ้า ศรีสะเกษ

ทวีทรัพย์ (เฮงดี) 454 หมู่ 8 ถนน ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 โทร 088-5809991
ไพศาลฟาร์มาซี 1156-57 ขุขันธ์ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 โทร 081-9133813/045-612632
ไชยเจริญ 103 หมู่ 11 ถนน ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทร 0884704572
นนท์เจริญ 69/1 หมู่ 7 ถนน สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทร 0848294512
น้ำฟ้า 161 หมู่ 2 ถนน หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทร 045-662925 , 081-6006729
บจก.กันทรลักษ์พลาซ่า 234/2 หมู่ 8 ถนน – น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทร 0985958532
บังอรซุปเปอร์ 295 หมู่ 10 ถนน โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทร 086-2488939
บุญประสิทธิ์ 24 หมู่ 6 ถนน กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทร 045821059 , 0881009627
พรชัย ซุปเปอร์ 185 หมู่ 1 ถนน ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทร 0847139967
แม็กกี้ 214 8 น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทร 063-0074899
นานามินิมาร์ท 129 หมู่ 15 ถนน สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 โทร 065-0564988
เพลิดนอกพาณิชย์ 56 หมู่ 5 ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 โทร 098-6385256
มงคลชัยพาณิชย์ 49 หมู่ 5 ถนน อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120 โทร 081-0710244
ร้านบริการมาร์เก็ทติ้ง 822 หมู่ 7 ถนน กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 โทร 045-692322 , 098-6929695
รุ่งเรือง 55 หมู่ 5 ถนน อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 โทร 086-3460072
สมบัติพาณิชย์ 60 หมู่ 2 ถนน เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120 โทร 096-1012152
เอส.อาร์.เค.กราฟฟิก 104 หมู่ 3 ถนน โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 โทร 084-7296968
โชคบุญมาก 2/2 13 จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 โทร 0857746068 , 0819773479
โชคบุญมี 38 หมู่ 5 ถนน น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 โทร 045609028 , 0831012302
บ้านเขินเจริญพาณิชย์ 380 หมู่ 1 ถนน เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 โทร 0899179654
แบงค์ แอนด์ เบส มินิมาร์ท 80/1 หมู่ 7 ถนน ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 โทร 097-3232332
ป.ซุปเปอร์ถูก 4/39 หมู่ 5 ถนน ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 โทร 0897103590
เรืองเจริญพาณิชย์ 26/1 หมู่ 1 ถนน ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 โทร 0878756909
สุเกษการพาณิชย์ 125 หมู่ 8 ถนน เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 โทร 0868681286
เอส.เอ็ม.มินิมาร์ท 28 หมู่ 1 ถนน รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 โทร 0899179654
คุณต่างเฟอร์นิเจอร์ 173 หมู่ 1 ถนน ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 โทร 092-157-7707
ถวัลย์ 13/2 หมู่ 9 ถนน ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 โทร 093-3505881 , 083-3667629
ธนากร 24/1 หมู่ 3 ถนน ศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 โทร 097-0913027
น้องหมิว 48 หมู่ 9 ถนน หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 โทร 0878680095
บ้านเราซุปเปอร์ 310 หมู่ 11 ถนน ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140 โทร 0644400099
ศิริวรรณ พานิช 8 หมู่ 7 ถนน ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 โทร 087-2395953
แสงเพชร 60/1-2 หมู่ 7 ถนน ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 โทร 087-360-9999/089-207-7788
อารีย์ 2/1 หมู่ 11 ถนน – กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 โทร 087-2533064 , 087-8791626
อิ๋วการค้า 113 หมู่ 2 ถนน หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 โทร 081-8793227
เจแอนด์เอ็มซุปเปอร์สโตร์ 31 หมู่ 6 ถนน สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 โทร 081-997454
มัลลิกา 53 หมู่ 2 ถนน โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 โทร 094-2942570 , 095-3307343
ส.วีระศักดิ์ 234 หมู่ 7 ภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 โทร 087-3814495
ธนสินสมบุญคอนสตรัคชั่น 61 หมู่ 3 คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160 โทร 089-9243565
พี เอ็น มินิมาร์ท 173 หมู่ 4 ถนน เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 โทร 080-1739944
กันหา 74 หมู่ 3 ถนน กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 โทร 0801543369
อ.เหรียญทองพานิชย์ 47 หมู่ 8 ถนน – สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 โทร 081-9774937
สหมิตร วัสดุ 8 หมู่ 8 ถนน ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180 โทร 088-1337228/089-2856918
ฮงฮวด 11 หมู่ 1 ถนน ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180 โทร 0911235555
จูจอย 2/1 หมู่ 6 ถนน ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 โทร 081-9668099
ธนาสินซุปเปอร์คูณทอง 42 3 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 โทร 085-0239813
สมใจพาณิชย์ 5 หมู่ 3 ถนน ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 โทร 093-4427646
ส.รุ่งกิจ 25 หมู่ 1 ถนน ประชารังสรรค์ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 โทร 081-8775660
เลิศทวีมินิมาร์ท 272 หมู่ 6 ถนน บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 33220 โทร 061-0280942