เกษตรอำเภอขุนหาญ และกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ ให้ข้อมูล ของดีเมืองศรีสะเกษ ณ สวนทุเรียน บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ #sisaket

เกษตรอำเภอขุนหาญ และกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ ให้ข้อมูล ของดีเมืองศรีสะเกษ ณ สวนทุเรียน บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ #sisaket

วันนี้ จันทร์ ที่ 25 เม.ย.59 เวลา 17.00  น. คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางโดยการประสานจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.เกษตรจังหวัดศก. ทำหน้าที่ให้ข้อมูลภาพรวมในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของดี ของเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ(เปิดเมือง)ให้เป็นที่รู้จัก ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีนายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ นายธนกฤต พรหมจันทร์ กำนันตำบลพราน และคณะกรรมการสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ  เป็นผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ ณ สวนทุเรียน นายฟอง วรรณสิทธิ์ (ประธานฯ) บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.