เจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.ปวดปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกทหาร ประจำปี 2559

    วันที่ 8 เมษายน 2559 ภายใต้การอำนวยการของนายสุรชาติ  แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอุทุมพรพิสัย(ศป.ปส.อ.อุทุมพรพิสัย) นำเจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.ปวดปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกทหาร ประจำปี 2559
     มีผู้เข้ารับการตรวจคัดเลือกจำนวน    482 คน
    พบปัสสาวะเป็นผลบวกจำนวน 31 คน
    และรพ.อุทุมพรพิสัยออกหน่วยรับบริจาคโลหิต มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 10 ราย

image

image

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.