หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ