นายอำเภออุทุมพรพิสัย เยี่ยมให้กำลังใจคณะนักแสดง ชุดศิวราตรีแห่งศรีพฤทเธศวร ” และคณะทำงานในการจัดเตรียมการจัดงานประเพณีประจำปี “ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น2ค่ำ เดือน5 แห่งวิศวุสงกรานต์ประจำปี 2559

    อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
    วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เยี่ยมให้กำลังใจคณะนักแสดง  ชุดศิวราตรีแห่งศรีพฤทเธศวร ” และคณะทำงานในการจัดเตรียมการจัดงานประเพณีประจำปี “ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น2ค่ำ เดือน5 แห่งวิศวุสงกรานต์ประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่

image

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.