เปิดงานเทศกาลบุญสงกรานต์ ขอพรสรงน้ำหลวงพ่อโต ประจำปี 2559

จังหวัดศรีสะเกษเปิดงานเทศกาลบุญสงกรานต์  ขอพรสรงน้ำหลวงพ่อโต ประจำปี 2559  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน2559

เมื่อวันที่ 10  เมษายน  2559   เวลา 09.00 น.   ณ บริเวณวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  นายธวัช  สาระบาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลบุญสงกรานต์  ขอพรสรงน้ำหลวงพ่อโต ประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน2559   โดยมีนางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์  วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมกิจกรรมเป๊นจำนวนมาก  มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการสรงน้ำปิดทองหลวงพ่อโต  การทำบุญตักบาตร  การทอดผ้าป่าสรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็ฯพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 61 พรร 2 เมษายน 2559   เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ  ได้สรงน้ำปิดทองและร่วมทำบุญสมโภชน์หลวงพ่อโต  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดศรีสะเกษ  ให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ  ได้บำเพ็ญกุศลเจริญภาวนาและรำลึกกถึงบุพการีชน  เพื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ด้วย
                                                            
บุญทัน  ธุศรีวรรณ            ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.