วัดวารีศิลาราม (Wat Wari Sila Ram)

วัดวารีศิลาราม (Wat Wari Sila Ram): ทางหลวงชนบทหมายเลข 3023 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270

โทร 085 202 4165 หลวงพ่อสุข